Forskning som kan redde liv

Daniel Bergum studerer årsakene til hjertestans. Nøyaktig identifikasjon av årsak øker pasientens sjanse til å overleve, viser studien.

VIKTIG FORSKNING: Daniel Bergums forskning ved St. Olavs Hospital viser viktigheten av å finne årsaken til en hjertestans under livreddende behandling. 

arkiv

TRONDHEIM: Bergum er fra Namsos og har en fortid ved Sykehuset Namsos' anestesiavdeling. Nå arbeider han ved intensivavdelingen ved St. Olavs Hospital i Trondheim, i tillegg til at han er doktorgradsstipendiat ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

70-80 prosent dør

På nettstedet til Norsk luftambulanse

– Totalt dør omtrent 70-80 prosent av hjertestanspasientene enten med en gang fordi hjertet aldri kommer i gang igjen, eller i løpet av noen få dager på grunn av komplikasjonene til hjertestansen, skriver Bergum.

Videre skriver han at tre av fem tilfeller var forårsaket av hjertesykdommer, hvorav hjerteinnfarkt sto for om lag to tredeler. Ett av fem tilfeller skyldtes sykdommer i lungene og luftvegene, mens den siste femdelen av tilfellene skyldtes væskemangel, blodpropp i lungene eller blødning i hjerteposen.

Viktig å finne årsaken

Sykehusets hjertestansgruppe gjenkjente riktig årsak i to av tre tilfeller under akutt livreddende behandling, skriver Bergum. En av fem pasienter overlevde hjertestansen, noe som er "relativt høyt," forteller han.

Ifølge Bergums studie øker gjenkjenning av årsak sjansen for at pasienten overlever. Derfor kan pasienters sykehusjournal og symptomer før hjertestansen være svært viktige informasjonskilder.

– Disse funnene understreker at hjertestans har en årsak og at det er viktig å identifisere denne så raskt som mulig for å optimalisere behandlingen, skriver Bergum, som mener studien er relevant for retningslinjene for behandling av hjertestans.