Fylkets minste står fast på selvstendighetslinja

Røyrvik har i tur og orden sagt nei til samtlige nabokommuner denne vinteren. Ordfører Hans Oskar Devik står fast på at det er riktig for kommunen, men innrømmer at de er for små til å klare seg alene.

IKKE FERDIG: Røyrvik har sagt nei til alle frierkommuner og bestemt seg for å stå alene. Men ordfører Hans Oskar Devik er ikke ferdig med kommunereformen av den grunn. 

arkiv

RØYRVIK: – Vi er nødt til å finne langsiktige løsninger sammen med nabokommunene. For Røyrvik klarer ikke å gjøre alt alene, sier ordfører Hans Oskar Devik.

Tirsdag ber han om tilslutning fra kommunestyret om å gå i dialog med Namsskogan og Lierne for å finne svar på hvordan de tre minste kommunene i Indre Namdal skal løse sine oppgaver som selvstendige kommuner.

Gi bedre svar

– Dette initiativet oppsto etter et møte Lierne, Namsskogan og Røyrvik hadde med Fylkesmannen i mars. Hvor vi ender, vet vi ikke. Men vi må ha noen klare svar å gi når reformarbeidet avsluttes i juni, sier Devik.

Ordføreren viser til at kommunen i stor grad kjøper inn tjenester fra nabokommuner i dag.

Men Devik ser for seg at samarbeidet kommunene blir tettere og mer langsiktig framover.

Ikke bare tjenester

– I dag kjøper vi litt stykkevis og delt. Jeg tror vi på sikt må tenke litt mer helhetlig rundt dette samarbeidet, sier han.

– Og så mener jeg vi bør se ut over tjenestetilbudet. Vi må sammen finne ut hvordan regionen vår skal utvikle seg. Og da må vi jobbe tettere sammen, legger Devik til.

Selv om Grong ikke per nå er inne i dette arbeidet de tre ordførerne har tatt initiativet til, så er Devik tydelig på at den største kommunen i Indre Namdal er en del av løsninga.

– Grong er motoren vår, og vi kjøper mye fra dem allerede. Det samarbeidet vi småkommunene har med Grong i dag, må vi videreføre, sier Røyrvik-ordføreren.