Her er rådet som skal tale de eldres sak i Namsos

– Det er mye å ta fatt i innenfor eldreomsorgen i kommunen, sier Gerd Nordmeland i Eldres råd.

Eldres råd: Fra venstre: Per Otto Mentsen (vara for nestleder Knut Romstad), Asbjørn Flosand, Jørund Sandnes, leder Gerd Nordmeland, Lill Lein (vara for Bjørg Andreassen), Håkon Rygh og Gunnar Hojem. FOTO: BJØRN TORE NESS 

arkiv

NAMSOS: Hun overtok som leder i rådet etter Steinar Johansen, og leder et styre bestående av åtte personer.

To av medlemmene er politisk valgte; Jørund Sandnes og Gunnar Hojem – de resterende er valgt fra pensjonistforeninger og andre interessegrupper.

– Vi ser det som en fordel at noen av medlemmene er inne i det politiske miljøet, slik at vi kan fremme saker og oppnå resultater, sier Hojem som representerer Ap i kommunestyret.

– Hva er kampsakene til Eldres råd nå?

– Eldreomsorg rent generelt. Der er det mye å ta tak i. Vi er blant annet ikke fornøyd med at ei avdeling ved Namsos helsehus står tom, sier Nordmeland.

– Vi ønsker også å jobbe for at det skal bli enklere for friske eldre å bo lenger heime, sier Jørund Sandnes.

Per Otto Mentsen legger til at rådet på generelt grunnlag skal være et talerør for den eldre garde i kommunen.

– Vi kan ta opp saker med kommuneledelsen og på den måten sikre at alle skal bli hørt, sier han.

Rådet tar imot innspill med takk.

– Dersom noen sitter med saker de ønsker å få tatt opp, er det bare å ta kontakt med noen av oss i rådet, oppfordrer leder Gerd Nordmeland.