Tar et skritt mot kommunesammenslåing

Klart politisk signal

Flertallet i Fosnes formannskap sa ja til intensjonsavtalen og anbefalte innbyggerne i kommunen å si ja til kommunesammenslåing ved folkeavstemninga i mai. Mot ordførerens stemme.

AVVENTER: Ordfører Trygve Jonny Sandvik vil ikke gi noen tydelig anbefaling i den ene eller andre retninga, og stemte mot da formannskapet anbefalte innbyggerne å stemme ja til kommunesammenslåing. 

arkiv

FOSNES: – Grunnen er at jeg som ordfører ikke vil komme med noen anbefaling for å påvirke folk før vi har hatt folkemøter, og før kommunestyret skal behandle saken, sier ordfører Trygve Jonny Sandvik i Fosnes.

Formannskapet i Fosnes gikk denne uka med fire (to Ap og to Sp/KrF) mot en stemme, inn for å godkjenne intensjonsavtalen MN+, som omfatter de seks kommunene Fosnes, Høylandet, Overhalla, Namsos, Namdalseid og Flatanger.

Anbefaler ja

Vedtaket fra formannskapet i Fosnes sier også at de vil «anbefale innbyggerne å stemme ja til sammenslåing av de seks kommunene ved rådgivende folkeavstemning 23.05.2016».

Ordføreren foreslo å utelate anbefalinga i vedtaket, men støtter intensjonsavtalen.

Da flertallet også fulgte rådmannens innstilling og anbefalte innbyggerne at de ikke stemmer for selvstendighetsalternativet, stemte ordførern mot dette av samme grunn.

Ut fra formannskapets vedtak kan det tolkes som at flertallet per i dag mener Fosnes vil ha flere fordeler enn ulemper ved en kommunesammenslåing, og hvis formannskapets flertall er i representativt for kommunestyrets flertall, er politikerne i Fosnes kommune et langt skritt på veg mot å søke om kommunesammenslåing.

– Vi må selvsagt avvente hva som kommer i kommuneproposisjonen i mai. Inntektsgrunnlaget framover må til- legges betydelig vekt, og om nødvendig har vi fortsatt tid til å holde nye folkemøter i mai, hvis det skulle vise seg nødvendig, sier ordføreren.

To folkemøter

Vedtakene tar ingen konkrete forbehold om hva som skjer hvis MN+ får en annen sammensetning enn de kommunene som har skrevet under intensjonsavtalen.

Kommunestyret behandler formannskapets innstillinger i de to sakene torsdag 28. april.

Før kommunestyret behandler saken, skal det være to folkemøter i Fosnes. Et på Åsly tirsdag 19. april og på Salsnes kro onsdag 20. april.

– Når vi ber folk om råd, er jeg i utgangspunktet innstilt på å følge det, sier ordfører Sandvik.