Mister ikke plassen om du er allsidig...

En ungdomsutøver skal ikke bli satt ut av laget fordi han har vært på trening i en annen særidrett. Det har de største særidrettene i Nord-Trøndelag blitt enige om.

SAMSPILL: De 10 største særkretsene har blitt enige om tiltak for å holde ungdommen lenger i idretten. Et viktig punkt er bedre samspill mellom særkretsene. ILLUSTRASJONSFOTOTO 

UNGDOMSTILTAK: Stig Søraker (til venstre) og Einar Lund har vært sentrale i arbeidet med tiltak innen ungdomsidretten. 

arkiv

STEINKJER: Siden 2013 har et eget utvalg jobbet med å få de største særidrettene med på et felles dokument; kalt «Slik vil vi ha ungdomsidretten i Nord-Trøndelag». Resultatet av arbeidet ble lagt fram under et miniseminar om ungdomsidrett lørdag.

– I arbeidet har det idrettspolitiske dokumentet til Idrettsforbundet for perioden 2015-2019 vært lagt til grunn. I et av punktene der heter det at «særforbundene skal legge til rette sine sesonger og konkurransetilbud på en måte som ikke står i veien for at utøverne kan være allsidige.» Det treffer perfekt i forhold til det vi møter av ønsker når vi er ute i lagene i Nord-Trøndelag, innledet Lund, som er utviklingsleder i Idrettskretsen.


Flere idretter samtidig


En fellesnevner i dokumntet er at særidrettene skal gi rom for at utøvere skal kunne drive med flere særidretter samtidig. I et av punktene heter det at «man skal tilstrebe å gi alle utøvere likeveverdige deltakelse i konkurraser uavhenigg av treningsoppmøte.»

– Det betyr at en løper ikke skal bli møtt med at «du får ikke gå på KM-laget i ski, fordi du har trent noe annet". Eller at «du får ikke spille på laget i 0-divisjon fordi du var på en annen trening", sa Lund.

Han understreker at dette er et «veiledende» dokument.

– Det er ikke et «skal-dokument», men et intensjonsdokument. Det er slik vi ønsker å ha det i nordtrønderidretten.

Han høstet ros fra mange hold for jobben som er lagt ned.

– Dette var en fin konklusjon. Utfordringa er å ta dette videre. Du fortjener ros for jobben du har gjort i dette arbeidet, sa skikretsleder Tor Bach, og fikk med salen på en applaus.

– Det er nå arbeidet starter. Vi må kommunisere budskapet direkte om vi skal nå fram. Det holder ikke å sende ut mail, svarte Lund.

Ungdomstrening

Dette er punktene særidrettene har blitt enige om:

- Aktivitetstilbudet ønskes primært som et koordinert tilbud på tvers av alle aktuelle særidretter i et nærmiljø.

Særidrettene skal:

-arbeide aktivt og kontinuerlig med å formidle kunnskap og ønsket praksis til utøvere, trenere, lagledere og foresatte.

-legge aktivt til rette for utøvernes deltakelse i andre særidretter/kulturaktiviteter.

- dele aktivt kunnskap med andre særidretter, slikt at flest mulig av «våre» utøvere også finner seg til rette i disse.

- legge likeverdig til rette for utøvere som ønsker mange økter i en særidrett, og utøvere som ønsker å spre tilsvarende antall økter på flere særidretter.

- tilstrebe å gi alle utøvere likeverdige muligheter til deltakelse i konkurranser tilpasset eget ferdighetsnivå, uavhengig av andel treningsoppmøter i respektive eller andre særidretter.

- legge likeverdig til rette også for utøvere som ønsker å delta på trening uten mål om konkurransedeltakelse.