Bruker en million kroner på ugler

MØTTE HUBRO: Rønnaug Husby fra Bindal hadde sist uke en unik opplevelse. Hun fikk møte en hubro, og det er noe de færreste får oppleve. 

arkiv

FLATANGER: I Flatanger blir flere hundre meter høyspent-kabel lagt i bakken for å hindre at hubro skal bli skadet. Det er første gang man gjør et slikt omfattende tiltak for hubro i Nord-Trøndelag.

Hubroen som er rapportert å hekke reglemessig på en lokalitet i Flatanger er på rødlista over sterkt trua arter. Prosjektet som nå er i gang koster en million kroner. NTE og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (penger fra Miljødirektoratet) deler regninga.