Får 300.000 kroner til kommunalt rusarbeid

Namdalseid har fått penger fra Helsedirektoratet til kommunalt rusarbeid – spesielt rettet mot barn og unge.

Grunn til å smile: Endre Mølsleth, enhetsleder i helse og familie, og psykiatrisk sykepleier Kirsti Åslaug Sæther i Namdalseid kommune er glad for tilskuddet fra Helsedirektoratet. 

arkiv

NAMDALSEID: – Vi har ikke søkt om slikt tilskudd tidligere, og er naturlig nok veldig fornøyd med tildelinga, sier Tore Brønstad, sektorleder innen helse og omsorg i Namdalseid kommune.

Onsdag fikk kommunen informasjon fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag om tilskuddet på 300.000 kroner, og torsdag ble formannskapet informert om tildelinga.

– Vi hadde søkt om 450.000 kroner, men er fornøyd med å få 300.000, sier enhetsleder Endre Mølsleth i helse og familie.


Økt skolehelsetjeneste


Årsaken til at kommunen søkte på midlene, er at de ønsker et sterkere fokus på rus og psykisk helse for de unge i kommunen.

– Midlene vil blant annet bli brukt til å styrke skolehelsetjenesten. Vi kan med dette i større grad enn tidligere bruke psykiatrisk sykepleier i skolen – både i klasserommet og overfor enkeltelever, sier Brønstad.

Kirsti Åslaug Sæther er en av flere psykiatriske sykepleiere i kommunen, og er samtidig SLT-koordinator (SLT er en samordningsmodell for lokale, forebyggende tiltak mot rus og kriminalitet) i Namdalseid.

– Tilskuddet gjør at vi kan videreføre tjenesten slik som i dag, og også øke den opp mot barn og unge, sier Sæther.

– Er det en negativ utvikling innen rusproblematikken i Namdalseid som utløste søknaden om tilskudd?

– Nei, det vil jeg ikke si. Det er like mye det økte fokuset på psykisk helsearbeid, ikke spesielt hos oss, men generelt i samfunnet. Vårt mål er å jobbe forebyggende innen både rus- og psykiatritjenesten, og da er 300.000 kroner et kjærkomment bidrag.


Satser på utdanning


– Når vil kommunen iverksette tiltak som følge av tildelinga?

– Vi ønsker å styrke bemanninga så fort som mulig. Det skjer ved at vi øker opp stillinger som vi allerede har. Namdalseid kommune har satset mye på utdanning av psykiatriske sykepleiere de siste årene, og har i dag sju stykker ansatt, opplyser Tore Brønstad.

Namdalseid har aldri søkt om et slikt tilskudd tidligere, men Endre Mølsleth tror ikke det blir en engangsforeteelse.

– Vi søker nok neste år også, og har tro på at vi kan få innvilget penger nok en gang.