Ja til steintak

arkiv

NAMSOS: Rådmannen anbefaler Namsos-politikerne å si ja til planene om et steinuttak og deponi i Gullvika. Da forslaget til reguleringsplan var til førstegangsbehandling i utvalget for plan, byggesak og teknisk drift, var det to politikere som stemte mot.

Da planforslaget lå ute til høring, kom det seks merknader, blant annet protest fra en nabo og en protest fra Gullvika naturbarnehage. De andre uttalelsene har ingen innvendinger mot at det etableres et steintak på et areal som er på 72 dekar. Saken skal behandles i utvalget onsdag.