Positive tall for barnevernet i fjor

Antall bekymringsmeldinger har normalisert seg, og fristbrudd i Ytre Namdal ligger under landsgjennomsnittet for barnevernstjenesten.

POSITIV: Årsrapporten fra barnevernleder Heidi Aune er positiv. 

arkiv

RØRVIK: Dette er blant de positive konklusjonene i årsmeldinga for barnevernstjenesten i Ytre Namdal, som omfatter Leka, Nærøy og Vikna. For to år siden opplevde tjenesten ei markant økning i antall bekymringsmeldinger, men i 2015 var antallet tilbake på «normalt» nivå igjen, rapporterer barnevernleder Heidi Aune, som har hatt jobben siden i fjor sommer.

Har nådd målet

Barnevernstjenesten i Ytre Namdal har nådd målet om å redusere antall fristoverskridelser til å ligge under landsgjennomsnittet på 18 prosent. I 2013 var det registrert 32 prosent overskridelser, mens antallet de to siste årene er på 15 prosent.

– Vi vil arbeide aktivt for å redusere fristbruddene ytterligere, påker barnevernlederen i årsrapporten.

Utgiftene til barnevernskontoret på Rørvik har tjenesten klart holde innenfor de budsjetterte rammene. Når det gjelder utgifter til tiltak i familie, er det registrert et stort overforbruk både i Nærøy og Vikna. Leka har noe høyere utgift til hjelpetiltak enn budsjettert.

Kvalifisert fagpersonell

Ved årsskiftet var det vel 90 barn med hjelpetiltak i Ytre Namdal. Tallene viser en nedgang i antall barn som har tiltaksplan og antall barn som får sin plan evaluert. På samme tid var det vel 20 barn som hadde plasseringstiltak i distriktet.

Barnevernstjenesten i Ytre Namdal har totalt 8,9 årsverk, hvorav 40 prosent er tillagt merkantile tjenester. Alle stillingene er ifølge årsrapporten besatt av kvalifisert personell.