«Mer» helsesøster

arkiv

LIERNE: Formannskapet i Lierne har vedtatt å opprette ei 20 prosent stilling som helsesøster i tilknytning til bosetting av flyktninger. Kommunen har i dag ei stilling som helsesøster i 100 prosent og har nå behov for å øke ressursen knyttet til flyktningtjenesten for voksne innbyggere.

Kostnadene inneværende år skal tas fra fondet som er satt av til introduksjonsordninga. Lierne kommune har i dag bosatt 18 flyktninger og det er forventet at det kommer mellom 14 og 20 nye i løpet av 2016.