Flere vil bli sykepleiere

Antall søkere til Sykepleierutdanninga ved Nord universitet øker med 20 prosent.
arkiv

NAMSOS: Rektor Bjørn Olsen er tilfreds med at søkninga til Nord universitet holder stand i den sterke konkurransen om nye studenter.

– Universitetene følger trendene i arbeidslivet, og søkertallene våre føyer seg inn her. Søkninga til helsefagene våre øker samlet med 12 prosent, sier Bjørn Olsen i ei pressemelding.

Tallene fra Samordna opptak viser totalt 4.622 nye førsteprioritetssøkere til 2.798 studieplasser ved Nord universitet. Det vil si 1,65 søker pr. studieplass i 2016, mot 1,74 søkere pr. studieplass i 2015 (4599 søkere til 2649 studieplasser).

Høgskolen i Nord-Trøndelag, Høgskolen i Nesna og Universitetet i Nordland fusjonerte 1. januar i år.

– Hvis vi tar i betraktning at de tre institusjonene skiftet navn til Nord universitet for tre og en halv måned siden, så er søkertallene til det nye universitetet tilfredsstillende, sier Bjørn Olsen.

Nord universitet har i dag landets tredje største sykepleierutdanning med over tusen søkere til bachelorutdanninga.

Det er i år 2,27 søkere pr. studieplass til sykepleieutdanninga ved universitetet - 1.036 søkere til 456 studieplasser. Søkertallet i 2015 var samlet 863 søkere til 371 studieplasser.

På landsbasis faller antall søkere til Grunnskolelærerutdannninga 1.-7.trinn med 11 prosent, mens den øker med knappe tre prosent for Grunnskolelærerutdanninga for 5.-10. trinn. Det er også nærmere fire prosent økning på landsbasis i antall søkere til utdanningen for barnehagelærere.

Søknaden til lærerutdanningene ved Nord universitet går ned med knappe 5 prosent fra 2015 til 2016 (fra 958 søkere til 908 søkere). I 2016 er det 1,53 søkere pr. lærerstudieplass mot 1,49 søkere i 2015.

– Vi må også jobbe målbevisst for å få flere kvalifiserte søkere til lærerutdanningene våre, og den jobben er vi i gang med i det nye Nord universitet, sier rektor Bjørn Olsen.

De meste populære studiene ved Nord universitet i 2016 er Bachelor i Dyrepleie, Årsstudium i historie og Årsstudium i Personalledelse og kompetanseutvikling.

God søkning er det også til Bachelor i Human Resource Management.

Til tross for en nedgang i søknadsmassen til økonomifagene på landsbasis, er det stabil søkning til økonomifagene ved Nord universitet.