Klare for folkemøte om Austra

Håper på engasjement

Onsdag møtes kommunene Bindal, Leka og Nærøy og fylkesmennene i Nordland og Nord-Trøndelag for å avklare Austras skjebne.

Forventningsfull: Ordfører Britt Helstad håper på stort oppmøte på folkemøte på Vonheim på Horsfjord onsdag. 

arkiv

BINDAL: Samtidig inviterer Bindal, Leka og Nærøy til folkemøte om området som er felt mellom to fylkeskommuner og tre kommuner.

Britt Helstad, ordfører i Bindal, ser ikke behovet for grensejustering av Austra.

– Jeg håper utfallet av møtet blir at Austra får være som den er, sier hun.

– Bindal ser ikke behovet for at det skal gjøres noe i det hele tatt.


Informasjon og debatt


Folkemøtet blir innledet av fylkesmennene, som skal redegjøre for bakgrunnen for grensejustering.

– Neste punkt er å se på hva som er behovet, sier Helstad, som videre forteller at det kommer til å bli en gjennomgang av PwC-rapporten om grensejustering.

Nærøy har fremmet forslag om å ta hele Austra, og derfor er ett av spørsmålene på programmet «Hva kan Nærøy tilby innbyggerne på Austra som de ikke får i Bindal og Leka?»

– Det har vært lite fokus på hva det vil bety for de avgivende kommunene, så vi skal snakke litt om hva ei eventuell grensejustering vil ha å si både for Bindal, Leka og Nærøy, sier Helstad.


Håper på engasjement


Videre gjøres det klart for debatt, og ordføreren håper på stort oppmøte og engasjement fra folk fra alle de tre kommunene.

– Målet med møtet er informasjon og debatt. Jeg håper på stort oppmøte av folk som vil komme for å si hva de ønsker, sier hun.

– Jeg håper folk er engasjerte i saken, og det tror jeg også at mange er.

Hun påpeker at debatten ikke kommer til å handle om kommunereformen, men kun om Austra.

Avslutningsvis på møtet vil det bli snakket om vegen videre.

– Det er det mange som ikke har blitt spurt om synspunkt, så vi kommer til å kjøre en undersøkelse for alle innbyggerne på Austra i etterkant. Da får alle anledning til å svare, sier Helstad.

Nord-Trøndelag fylkeskommune skal også delta på møtet for å orientere om fylkeskommunens rolle i grensejusteringssaker.

Før møtet onsdag kveld kommer de til å gjennomføre ei befaring på Austra.

– Det er litt greit at de som skal ta beslutningene er ordentlig kjent med området, avslutter ordføreren.