Bruker minst på kultur

Nærøy er den kommunen i Nord-Trøndelag som bruker minst penger på kultur per innbygger. – Det høres litt rart ut, sier ordfører Steinar Aspli.

Kultur: Nærøy bruker minst, mens Namsskogan bruker mest penger på kultur per inbygger. Illustrasjonsfoto: LP LORENTZ/RIKSTEATRET 

STUSSER: Ordfører Steinar Aspli synes bunnplasseringa er litt merkelig, men han tror det kan skyldes permisjoner i stillinger et par år. 

arkiv

NÆRØY: Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå viser at Nærøy kommune hadde netto driftsutgifter tilsvarende 5,6 millioner kroner på kultursektoren i 2015. Disse er fordelt 1.091 kroner per innbygger, noe som er minst av alle kommunene i Namdalen. Netto driftsutgifter er det som står igjen etter at eventuelle inntekter og brukerbetalinger er trukket fra. Kort sagt det kommunen bruker på kultur. I nabokommunen Vikna brukte de 5,9 millioner totalt på kultur i fjor, fordelt på 1.346 kroner per innbygger. Noe som er over 150.000 kroner mer enn året før.

Kan skyldes vakanser

– Jeg kjenner ikke tallene i detalj, men den eneste forklaringa jeg umiddelbart har er at vi har hatt noen permisjoner i et par år. Når disse stillingene er besatt igjen og vi har styrket funksjonene, vil tallene helt sikkert endre seg, mener nærøyordføreren.

Hvis vi ser på hele Kommune-Norge, ligger gjennomsnittet på 2.023 kroner per innbygger. Nærøy ligger 46 prosent under det som er snittet i Norge, og de er også den kommunen som bruker minst penger på kultur per innbygger i hele Nord-Trøndelag.

Er kulturkommune

– Vi har vært og vi ønsker fortsatt å kalle oss en kulturkommune. Jeg er stolt over det fantastiske, frivillige kulturlivet vi har i Nærøy med mange kor, korps og idrettsaktiviteter, understreker Aspli.

I snitt bruker kommunene i Nord-Trøndelag 1.962 kroner per innbygger.

Øverst i Namdalen, og øverst i Nord-Trøndelag, troner Namsskogan, som har netto driftsutgifter på kultur per innbygger på 4.276 kroner. Totalt brukte de 3,7 millioner kroner på kultur i 2015.

Røyrvik følger etter og brukte 3.659 kroner per innbygger på kultur i fjor.


Kulturkroner per innbygger i 2015

Namsos: 2.388

Namdalseid: 1.910

Fosnes: 2.727

Vikna: 1.346

Nærøy: 1.091

Lierne: 3.033

Røyrvik: 3.659

Grong: 2.870

Overhalla: 1.201

Flatanger: 1.908

Namsskogan: 4.276

Bindal: 2.083

Leka: 1.749

Høylandet: 2.422