Du kan stole på saniteten...

Da de gamle stolene på arbeidsstua var modne for utskifting, kom Klinga sanitetsforening til unnsetning.

GLADE GIVERE: Medlemmer i Klinga sanitetsforening viser fram noen av de 15 stolene som er gitt til Bangsind bo- og velferdsenter. Fra venstre Åse Løvstad, Åsta Wester, Jofrid Rørvik, Gerd Spillum, Synnøve Hovd, Irene Stendahl, Åshild Svenke, Kari Kjølstad og Aud Raaen. 

arkiv

BANGSUND: 15 splitter nye stoler har funnet vegen inn i arbeidsstua på Bangsund bo- og velferdssenter – kjøpt og betalt og gitt som en gave fra flittige sanitetskvinner.

– Det er Klinga sanitetsforening som er giver, men det er viktig å presisere at medlemmene i de ulike arbeidslagene har bidratt, sier Synnøve Hovd.

Under vårfesten på bo- og velferdssenteret onsdag fikk hun og flere representanter fra sanitetsforeninga applaus da gaven verdt 33.000 kroner ble bekjentgjort for brukerne.