De unge skal leve med det vi voksne bestemmer i dag

Hva er viktig om ti år?

De fleste som uttaler seg om kommunereformen er godt voksne damer og herrer. Men det er de unge som må leve lengst med det vi bestemmer, og på Høylandet legges det vekt på de rådene som ungdommen kommer med.

KLARE MENINGER: Ungdommen på Høylandet fikk si sin mening om framtidig kommunestruktur. Og det benyttet (fra venstre) Jøran Kolberg Vikan, Håkon Valmo, Maria Dahl, Jørgen Moen og (bak) Erik Tyldum muligheten til. 

POLITIKK OG PIZZA: Ungdommene på Høylandet ble tirsdag kveld fristet med kommunestruktur og ikke minst pizza. Fra venstre: Erik Tyldum, Ole Andre Flått Gundersen, Kjerstin Solstad Olsen, Kristine Flataas, Kristin Bakkan og Isak Mjøsund. 

LAGT FRAM FOR POLITIKERNE: Alle innspillene som ungdommen kom med, blir lagt fram for politikerne når de etter hvert skal ta en avgjørelse om framtidig kommunestruktur. 

arkiv

HØYLANDET: Tirsdag inviterte ungdomsklubben, ungdomsrådet, ordfører og rådmann på Høylandet til pizzafest med politisk tilsnitt.

– Vi vil gjerne høre hva dere som er unge vil. For det er slett ikke sikkert at det vi politikerne tror at ungdommen på Høylandet er opptatt av, er det samme som det dere faktisk går og tenker på, sa ordfører Hege Nordheim-Viken til en gjeng unge som møtte opp på ungdomsklubben for å lære mer om de prosessene som er i gang over hele Kommune-Norge.

Ikke minst møtte ungdommen opp for å gjøre seg opp ei mening om hva som blir konsekvensene om kommunen slår seg sammen med andre eller velger å stå alene.

Mange spørsmål – få svar

Sammen med rådmann Liv Elden Djokoto prøvde Nordheim-Viken å informere ungdommene om hvilke spørsmål unge, og for den del gamle, må ta stilling til når kommunegrenser eventuelt skal justeres.

– Utfordringa for oss, og for dere, når vi skal ta stilling til kommunesammenslåing er at vi faktisk ikke vet svarene på mange av de spørsmålene vi har, sa Nordheim-Viken.

Ti år fram

Ungdommene ble utfordret på å se ti år fram i tid, og hva som vil være viktig for dem da.

– For meg er det viktig at Høylandet er Høylandet. Ikke Namsos eller Overhalla. Jeg vil komme heim til Høylandet når jeg er ferdig med studier, sa Håkon Valmo.

– For meg er det viktig at vi tar vare på samholdet, svarte Maria Dahl.

Andre var opptatt av arbeidsplasser, nær tilgang til tjenester, fritidsaktiviteter og det å ha en kommuneadministrasjon som hører på «oss», som en av ungdommene skrev.

Alle svarene fra de unge blir tatt vare på, sammenfattet og vil bli lagt fram for kommunestyret når de skal avgjøre k ommunens framtid om ikke så veldig lenge.