Prestene i Namdal prosti har ikke drøftet det å skulle vie likekjønnete – Plass til begge syn

«Dersom noen påberoper seg reservasjonsretten, skal det aksepteres»

– Jeg håper og tror at vi kan leve side om side med begge syn i vårt prosti, sier prost i Namdal Dagfinn Thomassen.

Bør gå greit: Prost Dagfinn Thomassen i Namdal prosti regner med at det skal gå greit å håndtere vigsel av likekjønnete i Namdalen, selv om noen prester skulle reservere seg mot å foreta vielser av homofile. FOTO: BJØRN TORE NESS 

arkiv

NAMSOS: 256 prester i Den norske kirke sier de vurderer sin stilling etter Kirkemøtets vedtak om å åpne for vigsel av likekjønnete.

Prost Dagfinn Thomassen i Namdal prosti synes det er synd.

– Ja, det er beklagelig at de vurderer framtida si i kirka. Vi har ingen prester å miste, vi er få nok som det er, påpeker Thomassen – som ærlig talt hadde håpet og trodd at det var mulig å leve side om side med begge syn i kirka i 2015.

– Vet du om noen prester i Namdal som vil reservere seg mot å vie likekjønnete?

– Nei, det vet jeg ikke. Vi har ikke drøftet saken foreløpig, og jeg kan derfor ikke gi noe kvalifisert svar på det nå. Jeg vet om kolleger som vil vie likekjønnete, men om noen vil reservere seg, vet jeg ikke, sier Thomassen og legger til:

– Jeg selv er en av dem som sier ja til å vie likekjønnete.


Respektere hverandre


Han mener ordet «respekt» er vesentlig i denne sammen- hengen.

– Ja, respekt er kjempeviktig. Javel, vi tenker ulikt, tolker

Bibelen ulikt i denne saken – og det må vi ha respekt for, sier han og tilføyer:

– Så har Kirkemøtet sagt at man skal ha reservasjonsrett. Jeg vil være med på å ivareta det i kollegiet vårt. Dersom noen påberoper seg reservasjonsretten, skal det aksepteres. De er i sin fulle rett til å reservere seg.

Det er 256 prester som – på bakgrunn av homo-vedtaket i Den norske kirke – vurderer sin egen framtid i kirka. Disse har skrevet ei erklæring der de gjør rede for sitt syn på ekteskapet og viser til at de står for kirkas tradisjonelle lære, at ekte- skapet er forbeholdt kvinne og mann.


Kraftig provosert


Prestene ber i erklæringa om at kirkas ledelse skaper lang- siktige og faste rammer som viser at «det kirka alltid har lært, tas på alvor».

Det provoserer prosten i Namdal kraftig.

– Når de sier det, sier de samtidig at vi som har et annet syn, ikke tar kirkas lære på alvor. Til det vil jeg si at flertallet i denne saken har jobbet like seriøst som mindretallet, uttaler Thomassen.


Flertallet sier ja


– 256 prester har undertegnet denne erklæringa. Det er mange?

– Jo, men du kan snu på det og si at det er 1.000 prester i Den norske kirke som ikke har vanskeligheter med dette. Det store flertallet ser med andre ord ikke at det er problematisk å skulle vie likekjønnete, påpeker Thomassen.

Det er ikke sikkert at alle har gjort seg opp ei mening heller. Noen sitter kanskje på gjerdet og er usikre på hva de skal mene. Thomassen har ikke oversikt om det er noen tvilere i egne rekker.

– Hva gjør du den dagen en av de 14 prestene i Namdal tar i bruk reservasjonsretten?

– Da er det min oppgave som leder å løse det på en god måte. Jeg ser for meg at en annen prest går inn og vier brude- paret. Vanskeligere enn det er det ikke, sier han.

Dagfinn Thomassen har stor tro på at hans kollegium vil håndtere dette på en klok og god måte.

– Vi skal ha et møte i kollegiet før ferien, i juni. Da vil vi diskutere denne saken, sier han og tilføyer:

– Det er viktig at vi vet hvor vi har hverandre, og at vi har respekt for hverandre. Men jeg har den tro at vi skal kunne leve godt med dette i vårt kollegium.