Dialogmøte om ny fylkesvegplan

Gir ikke opp E6-utbygging

Utbygging av E6 fra Grong til Nordlands-grensa må ikke gå i glemmeboka. Det var noe av budskapet ordførerne i Indre Namdal kom med da de torsdag møtte fylkesråden og representanter for Statens vegvesen til dialogmøte.

Vegmøte: Ordførerne i Indre Namdal møtte fylkesråden og Statens vegvesen for å diskutere framtidige utfordringer knyttet til ny fylkesvegplan. Fra venstre: fylkesråd Frode Revhaug, Namsskogan-ordfører Stian Brekkvassmo, Lierne-ordfører Bente Estil, avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Magne S. Malmo, Røyrvik-ordfører Hans O. Devik, Høylandet-ordfører Hege Nordheim-Viken og Grong-ordfører Skjalg Åkerøy. 

FRUSTRERTE: Stian Brekkvassmo (til venstre) og Skjalg Åkerøy vil jobbe for at ei utbedring av E6 fra Grong til Nordlandsgrensa igjen skal komme med i Nasjonal Transportplan. 

arkiv

GRONG: Utgangspunktet for møtet var en dialog mellom partene og innspill til den nye fylkesvegplanen for 2018-2025. Ikke uventet ble også utfordringene knyttet til E6 et tema på møtet.

– Noe må gjøres. Det var meget skuffende å oppleve at utbedringa av E6 fra Grong til fylkesgrensa var tatt ut av forslaget til ny Nasjonal Transportplan. Det blir håpløst med store investeringer på hovedvegen både nord og sør for oss mens den gjennom Namdalen skal ha en betydelig dårligere standard, sa Grong-ordfører Skjalg Åkerøy da han kommenterte situasjonen.

Frustrasjon

Namsskogan-ordfører Stian Brekkvassmo luftet også sin frustrasjon.

– Vi er frustrerte. Man kan spørre om det er vits i å komme med innspill. 13 kommuner i Namdalen var enige om at dette var det viktigste samferdselstiltaket i regionen. Med et pennestrøk blir utbygginga av E6 fjernet fordi prosjektet ikke er samfunnsøkonomisk godt nok. Det er kjøttvekta som rår, sa Brekkvassmo og viste til at det var satt av 350 millioner kroner til utbedring på strekninga i den nåværende utgaven av Nasjonal Transportplan og at prosjektet ikke er med i det nye forslaget.

Vil ha gang- og sykkelveg

I tur og orden presenterte de fem ordførerne sine vurderinger knyttet til tiltak på fylkesvegene med tilhørende gang- og sykkelveger.

– Vi på Høylandet vil prioritere gang- og sykkelveg langs Fv 17 fra Hjorten til Tyldum. Det er ei sterkt trafikkert strekning hvor det ferdes skolebarn. Samtidig er vi opptatt av at Fv 17 utbedres i tråd med det som er skissert i prosjektet om Laksevegen fra Vikna til Gartland, sa ordfører Hege Nordheim-Viken.

Grong-ordfører Åkerøy pekte på sin side på ei omlegging av Fv 760 forbi Viesbakken, mens Lierne-ordfører Bente Estil trakk fram behovet for et fortau gjennom Sandvika.

Samtlige ordførere understreket også at tilbudet om tilbringertjeneste må markedsføres på en bedre måte enn hittil.