Namsos-firma har investert ti millioner kroner i Trettvikberga

Nå blir Havik selvforsynt med stein

Tidligere kjøpte Sverre Havik AS stein fra konkurrentene. Nå er firmaet selvforynt etter å ha investert ti millioner i Trettvikberga steinuttak i lag med grunneieren.

Godt i ganG: Maskinene går for fullt i Trettvikberga steinuttak. Det gleder (fra venstre) Mona Havik, Rune Wester, Øivind Karlsen, Svein Ola Havik og Kai Arne Devik i Sverre Havik AS. FOTO: BJØRN TORE NESS 

Sprenger: I steinuttaket produseres pukk av fjell som sprenges, knuses og siktes til forskjellige produkter. 

Mange bruksområder: Pukk kan benyttes til oppfylling/terrengforming, drenering, tilslag til betong eller asfalt og som strøvare for vintervedlikehold. 

arkiv

NAMSOS: Det buldrer godt fra både tunge kjøretøy og steinknuseranlegget i det nye uttaket, som ligger cirka en fem-seks minutters kjøretur unna Namsos sentrum.

Det har gått fem år siden grunneier Mathias Sellæg søkte om igangsettingstillatelse for et steinuttak i Urda, nær flyplassen.

Men etter innsigelser begrunnet med frykt for både støy- og støvplager, ble steinbruddet etablert i Trettvikberga.

– Vi kom inn i bildet for halvannet år siden, og for tre uker siden kunne vi starte knusinga, sier daglig leder og eier av Sverre Havik AS, Svein Ola Havik.

Investering i framtida

Han er spent på hvordan drifta av steinuttaket vil fungere – og påvirke selskapets økonomi.

– Dette er et nytt område for vår drift, og kommer i tillegg til det vi har drevet med tidligere: Vegvedlikehold, transport og tradisjonell entreprenør-virksomhet.

– Hvor har dere skaffet stein fra tidligere?

– Da har vi kjøpt hos våre konkurrenter, Glømmen og Klingen, og delvis fått leveranser via båt til Kiskaia. Nå skal vi bli selvforsynt, og i tillegg produsere for salg, opplyser Havik.

Selskapet har investert totalt ti millioner i Trettvikberga steinuttak.

– Vi har brukt sju-åtte millioner kroner i maskiner; resten har gått med til bygging av veg og klarkjøring av området, sier Havik.

150.000 lastebillass

– Hvor store mengder stein kan dere ta ut?

– Vi har fått godkjent uttak av 1.050.000 tonn fast fjell i første omgang, noe som tisvarer ca. 150.000 lastebillass med masse, sier Havik.

Selv har firmaet behov for 20.000-30.000 kubikk i året.

– Men vi er avhengig av større produksjon og salg for at dette skal bli butikk, innrømmer Havik.

De har betalt rundt 100 kroner per kubikk tidligere, og håper å få ned kostnadene til rundt 60 kroner i eget stein- uttak.

– Investeringene vi har gjort vil nok gi et negativt resultat på bunnlinja for årets regnskap. Men dette er ei investering for framtida, sier den daglige lederen som håper og tror dette vil gi selskapet lettere tilgang på jobber framover.

Sverre Havik AS har foreløpig ikke ansatt flere folk i forbindelsen med steinuttaket.

– Men det kan bli aktuelt etter hvert. I første omgang jobber tre personer mer eller mindre fast her i anlegget. Dessuten vil steinuttaket gi oss anledning til å sysselsette ansatte i større grad enn tidligere under snøfattige perioder på vinteren.

Sverre Havik AS har i dag 16 fast ansatte samt to-tre vikarer.

Namsos-firmaet omsatte i 2014 for 22,8 millioner kroner og fikk et årsresultat på drøyt en million kroner.

– Vi har opplevd både gode og dårlige år, men har levert bra resultat i det siste. Det gjør at bankene har vært fleksible med tanke på lån til investeringer, sier Svein Ola Havik.