Sp til våpenkamp for jegerne

arkiv

Oslo (NTB-Mats Rønning): Norske jegere ogsportsskyttere kan bli rammet av strengere våpenregler i EU. Nå tar Senterpartiet ladegrep og krever endringer i det såkalte våpendirektivet.

– Det er forståelig at de reagerer. Dersom EUs våpendirektiv blir vedtatt i sin nåværende form, vil det ramme det lovlydige jeger- og skyttermiljøet i Norge hardt, sier justispolitisk talskvinne Jenny Klinge i Senterpartiet til NTB.

Hun understreker at det er fornuftig med tiltak som forebygger terror og voldskriminalitet, men mener EU-direktivet går altfor langt.

– Vi har allerede en streng våpenlov. De aller fleste våpeneiere har fått løyve av politiet og driver med jakt eller konkurranseskyting. Dette er aktiviteter som har lange og gode tradisjoner i Norge, sier Klinge.

EU-veto

Dersom våpenlovgivningen skal endres, må dette avgjøres av norske politikere som kjenner til norskeforhold, framholder Sp-representanten.

– Hvis forslagene til endringer i våpendirektivet vedtas i tråd med EU-kommisjonens forslag, mener jeg bestemt at Norge må legge ned veto. Vi kan ikke godta endringer som i praksis vil innebære etforbud mot nesten alle typer halvautomatiske våpen, sier Klinge, som mener et slikt forbud i praksis vil sette en stopper for pistolskyting organisert gjennom Idrettsforbundet.

Innstrammingene som omhandler jaktvåpen, har ingen beviselig effekt i forhold til bekjempelse av terror, ifølge Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF).

– Strengere regulering av vanlige jegere og skyttere samt forbud mot våpen som utelukkende brukes til jakt og konkurranseskyting, er et solid feilskjær, sier jaktskytekonsulent Vidar Nilsen i NJFF, som mener oppmerksomheten heller burde rettes mot ulovlig smugling av våpen.

Ny våpenlov

Også i Finland og Sverige har forslaget om å forby helautomatiske og visse halvautomatiske våpen vakt reaksjoner. Temaet vil bli berørt i forslaget til ny våpenlov som regjeringen legger fram i løpet av året, ifølge Justisdepartementet.

– Vi støtter EU-kommisjonens initiativ for å styrke arbeidet mot ulovlige skytevåpen og mener det er viktig å ha regler som effektivt forebygger ulovlig innehav og bruk av skytevåpen, skriver justisminister Anders Anundsen (Frp) i sitt svar

Han understreker at tiltakene må væreforholdsmessige for jegere, skyttere og våpensamlere og sier Norge har kommet med «innledende, overordnede merknader» tilendringsforslag i våpendirektivet.

– Flere av forslagene vil innebære store administrative kostnader for medlemsstatene. Det bør vurderes om disse forslagene er effektive når det gjelder å forebygge ulovlig våpenbruk, framholder Anundsen. (©NTB)