Tanker om forlenget bompengeinnkreving

Fylkesråd for samferdsel, Frode Revhaug, har lansert tanken om forlenget bompengeinnkreving i Namsos for å få realisert bedre transportløsninger mellom Namsos og Overhalla.

MER BOMPENGER: Fylkesråd Frode Revhaug. 

arkiv

NAMSOS: Det var på et dialogmøtet om fylkesvegplanen med kommunene i Midtre Namdal at fylkesråden pekte på muligheten for å forlenge innkrevinga av bompenger i Namdalsprosjektet.

– Jeg lanserte muligheten, men jeg fikk ingen respons. Det var ingen som tok opp tråden, forteller Revhaug.

Fylkesråden mener at alle muligheter må vurderes for å få realisert framtidige prosjekter i lys av at de økonomiske rammene ser ut til å bli strammere og strammere.

– Ei forlenget innkreving kan bety ei nødvendig utbedring av Fv 17 mellom Overhalla og Namsos. Det kan også gjøre det mulig å realisere planene om gang- og sykkelveg i det eksisterende jernbanesporet, sier Frode Revhaug som regner med at de berørte kommunene vil komme med synspunkt på utspillet.

– Temaet har så langt ikke blitt behandlet i Namsos kommune. Vi vil senere gi et innspill til fylkesvegplanen og i den sammenhengen kan det være naturlig å svare på en slik invitt, sier Namsos-rådmann Gunnar Lien