To førerkort røk på Korsen

Høyeste hastighet målt til 91 km/t.

  Foto: Bjørn Tore Ness

arkiv

NAMDALSEID:

langs vegene dette døgnet, men alle bilister har tydeligvis ikke fått med seg budskapet.

Da UP kontrollerte trafikken i 60-sonen ved Korsen på Fv 17 torsdag, ble fem sjåfører ilagt forenklet forelegg etter å ha holdt for høy fart.

For to sjåfører fikk farta enda større konsekvens: De ble fratatt førerkortet.

Høyeste hastighet i 60-sonen ble mål til 91 km/t.