Tre av fem må trolig vekk snart

Disse tre ordførerne og to fylkesmennene har ansvar sammen for 221 innbyggere på halvøya Austra. Nå krever mange færre «eiere»!

ANSVAR: Austras «eiere», fra venstre: nærøyordfører Steinar Aspli, assisterende fylkesmann Gerd Janne Kristoffersen i Nord-Trøndelag, lekaordfører Per-Helge Johansen, bindalsordfører Britt Helstad og fylkesmann Hill-Marta Solberg i Nordland. 

ENGASJEMENT: Over 100 interesserte fant til slutt vegen til Vonheim forsamlingshus. 

arkiv

SØRHORSFJORD: Folkemøtet om Austras framtid bekreftet det som de omstridte spørreundersøkelsene har konkludert med: et flertall mener det er behov for grensejusteringer på halvøya som nå er delt inn i tre kommuner og to fylker.

Av de ti som tok ordet i salen, ønsket fire endring, to sa klart nei og fire tolket vi som «tja».

To andre som absolutt ikke ønsker noen grensejustering, er ordfører Britt Helstad i Bindal og ordfører Per-Helge Johansen i Leka.

Den tredje «eieren», Nærøy kommune, har fattet vedtak om å utrede overtakelse av Austra, men ordfører Steinar Aspli poengterte at Nærøy ikke var ute etter Austra for enhver pris.


Stortinget avgjør i 2017

– Det var rapporten som konkluderte med at minst halvparten av innbyggerne på Austra ville til Nærøy. Nå har Leka og Bindal valgt sin veg, vi ønsker fortsatt de to kommunene med videre i utredninga. Vi tilhører en naturlig enhet i Ytre Namdal og Bindal, sa nærøyordføreren, som samtidig etterlyste svar på den siste, skriftlige invita- sjonen til Bindal kommune.

Fylkesmann Hill-Marta Solberg i Nordland og assisterende fylkesmann Gerd Janne Kristoffersen i Nord-Trøndelag deltok på møtet sammen med noen av sine nærmeste medarbeidere. De to orienterte om prosessen fram til Stortinget skal fatte en endelig avgjørelse – også om grensene – i juni 2017.


Vil lytte til folket

Fylkesmennene skal komme med egne innstillinger, og det ble understreket at folkets egne meninger i de aktuelle områdene vil telle mye.

På slutten av folkemøtet fikk publikum i salen komme med synspunkter og spørsmål.

Av innbyggerne på selve Austra var det nok Trond Hiller fra Leka-sida, Terje Årseth fra Nærøy-sida og Lisbeth Berg-Hansen fra Bindal som var klarest i sine meninger. De to første ønsket endringer til at alle ble overflyttet til en kommune, mens Berg-Hansen ville leve med uendra grenser.

Både Årseth og Gunhild Gutvik kunne på sin side vise til eksempler på problemene de mange grensene skapte for befolkninga. Ellers fikk bindalsordfører Britt Helstad kraftig skyts fra blant andre Jørn Kveinå og Magnar Bøkestad for manglende involvering av folket i reformsaken.