Lierne utmarkservice fikk storkontrakt

– En milepæl for oss

Styret i Statnett besluttet fredag at første byggetrinn for ei ny kraftledning mellom Namsos og Surna skal gjennomføres.

Storkontrakt: Daglig leder Jostein Ringstad (til venstre), Robin Berg og Tor Audun Aamo i Lierne utmarkservice får flere kolleger etter at de vant anbud om skogrydding for Statnett. 

Starter i mai: Konserndirektør Elisabeth V. Vardheim i Statnett. 

arkiv

NAMSOS: Dette gjelder utbygging av delstrekningene Namsos–Åfjord og Surna–Snilldal.

– Beslutninga har tre hovedbegrunnelser, sier konsern- direktør Elisabeth V. Vardheim i Statnett.

– Prosjektet bidrar til å realisere vindkraftutbygginga i Trøndelag, vi forbedrer strømforsyninga i hele regionen og ikke minst betyr dette økt kapasitet i strømnettet mellom nord og sør i Norge, forklarer Vardheim.

Statnett vil starte utbyggingsarbeidet for begge delstrekningene i mai, og de skal etter planen ferdigstilles i løpet av 2019.

Lierne-firma vant anbud

En av to kontrakter for skogrydding, to av seks kontrakter på veg- og baseplasser og en kontrakt på veg- og grunnarbeid for de nye transformatorstasjoner har så langt gått til regionale aktører:

Lierne utmarkservice har fått kontrakten på skogrydding, mens de foreløpige kontraktene knyttet til vegarbeid har gått til Åfjord-baserte Johs. Syltern og maskinentreprenør Odd Einar Kne AS på Steinkjer.

– Til sammen utgjør disse kontraktene ca. 140-150 millioner. Erfaringsmessig vil 15-25 prosent av våre investeringer legges igjen lokalt, opplyser Vardheim.

For daglig leder Jostein Ringstad i Lierne utmark- service betyr avgjørelsen mye.

– Dette er en milepæl for oss, og den største jobben vi har tatt på oss. Vi er allerede godt i gang med å ansette flere folk, sier Ringstad.

Skal rydde 12 mil

Han kan ikke gi oss et eksakt tall på hva kontrakten betyr i kroner og øre, men legger ikke skjul på at de har en omfattende jobb i vente.

– Strekninga som skal ryddes er på 12 mil i en bredde på 40 meter. Jeg antar det vil sysselsette 12 årsverk i to år, sier Ringstad.

Og de har ingen tid å miste med tanke på å skaffe ny arbeidskraft.

– Vi starter ryddinga allerede 2. mai. Men heldigvis ser det ut som det skal gå greit å få tak i kvalifisert arbeidskraft, sier Jostein Ringstad.

Milliardprosjekt

Statnetts estimerte investering er på 3,4-3,7 milliarder kroner i prosjektet for strekningene Namsos–Åfjord og Surna–Snilldal.

Samlet for de to delstrekningene skal det bygges 500 master fordelt på ca. 180 km med kraftledning og fire nye transformatorstasjoner.

Siste del av totalprosjektet Namsos–Surna, det vil si strekningen mellom Åfjord og Snilldal, skal senest stå ferdig i løpet 2028.