Det trønderske matfatet

Laks, ørret, sjøørett, blåskjell, tang og tare. I Trøndelag produseres det sjømat ved 350 akvakulturlokaliteter. Her får du svar på hva som produseres hvor.

laks mot kylling og gris 

Størst omsetning

Trøndelagsbaserte havbruksbedrifter med størst omsetning i millioner kroner (2013):

 • SalMar ASA 6.246
 • Norway Royal Salmon ASA 2.727
 • Lerøy Midt AS 2.093
 • Sinkberg-Hansen AS 976
 • Pharmaq AS 448
 • Midt Norsk Havbruk AS 434
 • Aqua Gen AS 388
 • Salmonor AS 351
 • Måsøval Fiskeoppdrett AS 338
arkiv

I 2014 sysselsatte havbrukssektoren i Nord- og Sør-Trøndelag 4300 personer. 50 prosent av eksporten fra fylket kommer fra oppdrettsnæringen. 350 oppdrettsloklaiteter er spredt langs den trønderske kystllinjen, i fjorder og på land. Den blå sektor i Trøndelag omsetter for mer enn 21 milliarder kroner.

Definisjon av havbruk

Alle virksomheter som driver  med produksjon eller dyrking av fisk og andre akvatiske organismer i sjø, brakkvann eller ferskvann, eller leverer tjenester og produkter til disse.

Havbruk innebærer en ytre kulturell påvirkning gjennom å dyrke fram levende organismer eller arter. Fiskeri skiller seg fra havbruk ved at fiskeri er høsting av ville arter.


56 SIDERS HAVBRUKSBILAG

Store arbeidsgivere

Salmar AS, datterselskap av SalMar ASA er den største enkeltarbeidsgiveren i Havbruksnæringen i Trøndelag.  I 2014 sysselsatte selskapet 541 personer. I tillegg er SalMar Farming AS og SalMar Settefisk AS store arbeidsgivere i regionen.

Marine Harvest Norway AS sine underavdelinger i Midt-Norge sysselsatte 404 personer i 2014. Lerøy Midt AS er tredje størst med 363 personer i arbeid.

Andre store arbeidsgivere i regionen er Pharmaq, SinkaBerg-Hansen og Aquagen.


Størst omsetning

Trøndelagsbaserte havbruksbedrifter med størst omsetning i millioner kroner (2013):

 • SalMar ASA 6.246
 • Norway Royal Salmon ASA 2.727
 • Lerøy Midt AS 2.093
 • Sinkberg-Hansen AS 976
 • Pharmaq AS 448
 • Midt Norsk Havbruk AS 434
 • Aqua Gen AS 388
 • Salmonor AS 351
 • Måsøval Fiskeoppdrett AS 338
 

Kilde: Impello Management AS