Tok opp akseltrykksbegrensninger i vegmøte

Ikke fornøyd med svaret

Lierne-ordfører Bente Estil var ikke fornøyd med svarene hun fikk da hun på vegmøtet torsdag tok opp de midlertidige akseltrykksbegrensningene på vegene i kommunen.

ETTERLYSER SVAR: Lierne-ordfører Bente Estil etterlyser en faglig begrunnelse på hvorfor det er innført aksellastrestriksjoner på Kvelivegen. Hun er ikke fornøyd med svarene hun fikk fra fylkesråden og fra Statens vegvesen på vegmøtet torsdag. 

arkiv

LIERNE: – Jeg fikk ikke konkret svar. Jeg opplevde at både fylkesråd Frode Revhaug og avdelingsdirektør Magne Steiner Malmo i Statens vegvesen vred seg unna problematikken, sier Bente Estil.

Det var på dialogmøtet om fylkesvegplanen at Lierne-ordføreren tok opp utfordringene knyttet til at det er innført midlertidige restriksjoner på aksellastgrense for strekninga Eidet–Sørli og for vegen fra Sandvika til Kvelia.

Kvelivegen er rustet opp

– At det årlig blir innført restriksjoner på strekninga fra Eidet bru til Sørli, er noe vi har vært vant til, At det også skulle gjelde Kvelivegen, kom som en overraskelse på både det lokale næringslivet og oss i kommunen, sa Estil.

Ordføreren viste til at vegen fra Sandvika til Kvelia ble rustet opp med nytt asfaltdekke i fjor.

– Det er rart at en nyopprustet veg blir pålagt restriksjoner. Asfalten må spares, blir det sagt. Det var aldri snakk om restriksjoner med det gamle vegdekket, sa Bente Estil.

Både Frode Revhaug og Magne Steiner Malmo forklarte og forsvarte vedtaket om å innføre akseltrykksbegrensninger.

– Jeg har jobbet som transportør i 30 år, og vi vet alle at det ikke er mulig å kjøre med 50 tonn hele året. Da blir vegen ødelagt. Samtidig handler dette spørsmålet også om kommunikasjon. Den kan bli bedre, sa Revhaug.

Mer enn nytt dekke

Avdelingsdirektør Malmo i Statens vegvesen tok utgangspunkt i Lierne-ordførerens formulering om «utbedret veg».

– Et nytt dekke er ikke det samme som utbedret veg. Det som er under dekket, er ikke blitt utbedret. Vi har sikkert vært for «romslig» tidligere med å håndheve akseltrykksbegrensningene, sa Malmo.

Bente Estil reagerer på at hun ikke har fått svar på et brev hun sendte til Statens vegvesen 4. april om den midlertidige aksellastgrensa.

Vi ha faglig begrunnelse

– Jeg har bedt om ei faglig vurdering av hvorfor det er innført restriksjoner på en veg hvor det tidligere ikke har vært begrensninger. Så langt er brevet ikke besvart, og jeg føler at jeg i møtet heller ikke fikk svar som var faglig forankret, sier Bente Estil som mener at begrunnelsene som ble gitt for å innføre restriksjoner, ikke holder.

– Det ble hevdet at det måtte innføres restriksjoner på Kvelivegen for å unngå unødvendige kostnader og reparasjoner. Derfor har jeg bedt om en redegjørelse om hvorfor utbedringene som ble gjort i fjor, har ført til at vi har fått en veg som tåler mindre enn tidligere, sier ordfører Estil.