Klarsignal for gigantutbygging

Styret i Statnett besluttet fredag at første byggetrinn for en ny kraftledning mellom Namsos og Surna skal gjennomføres.

Reiser master: Det vil bli satt opp mange master når det skal bygge ny kraftlinje mellom Namsos og Afjord. Statnett håper lokale entreprenører vil få flere av oppdragene.Arkivfoto: Bjørn Tore Ness 

arkiv

NAMSOS:  Dette gjelder utbygging av delstrekningene Namsos-Åfjord og Surna-Snilldal.

- Beslutningen har tre hovedbegrunnelser, sier konserndirektør Elisabeth V. Vardheim i Statnett i ei pressemelding.

-  Prosjektet bidrar for det første til å realisere vindkraftutbyggingen i Trøndelag, for det andre forbedrer vi strømforsyningen i hele regionen og ikke minst gir Namsos-Surna økt kapasitet i strømnettet mellom nord og sør i Norge, forklarer Vardheim.

Statnett vil starte utbyggingsarbeidet for begge delstrekningene i mai og de skal etter planen ferdigstilles i løpet av 2019.

Statnetts estimerte investering er på 3,4-3,7 milliarder kroner i prosjektet for strekningene Namsos-Åfjord og Surna-Snilldal.

Samlet for de to delstrekningene skal det bygges 500 master fordelt på ca 180 km med kraftledning og fire nye transformatorstasjoner.

Siste del av totalprosjektet Namsos-Surna, det vil si strekningen mellom Åfjord og Snilldal, skal senest stå ferdig i løpet 2028