Lærer siktet for sexovergrep

Politiet etterforsker alvorlige anklager om seksuelle overgrep mot ei mindreårig jente som skal være utført av en lærer ved en skole i Midtre Namdal.

ETTERFORSKER: Etterforskningsleder Line Marthe Fuglum Juliussen hos Politiet i Namsos og Fosnes håper de snart er i mål med etterforskninga av saken. FOTO: BJØRN TORE NESS 

arkiv

NAMSOS: Det har gått noe tid siden mannen ble anmeldt for forholdet.

Politiet i Namsos og Fosnes ble gjort kjent med saken av fornærmedes foreldre.

Anmeldt tidlig i år

– Saken ble anmeldt på begynnelsen av 2016. Det var foreldrene til fornærmede som meldte fra om mistenkt overgrep. Siktede ble pågrepet og satt i arrest, sier etterforskningsleder Line Marthe Fuglum Juliussen hos Politiet i Namsos og Fosnes.

Mannen skal imidlertid ikke ha blitt varetektsfengslet.

Overgrepet det er snakk om skal ikke ha skjedd i tilknytning til yrkesutøvelsen som lærer, opplyser politiet.

Det har heller ikke skjedd i forbindelse med organisert virksomhet. Siktede og fornærmede hadde kjennskap til hverandre fra før, men ifølge Fuglum Juliussen hadde de ikke noe nært forhold. De er ikke i familie med hverandre.

– Hvordan ser politiet på saken?

– Alvorlig. Seksuelle overgrep mot mindreårige er alltid alvorlige, og saken har prioritet hos oss, forsikrer Juliussen.

Foretatt mange avhør

Hun ønsker ikke å gå noe nærmere inn på omstendighetene rundt det påståtte overgrepet eller hvilken type overgrep det dreier seg om.

– Er det snakk om gjentatte overgrep?

– Nei. Etterforskninga så langt tyder på at dette er en engangsforeteelse, men vi er ikke ferdig med etterforskninga ennå, presiserer hun.

Juliussen opplyser at det er foretatt mange avhør i forbindelse med etterforskninga.

– Alle vi mener kan belyse saken er avhørt, og det vil bli flere avhør, blant annet av siktede, varsler hun.

Har ikke erkjent

Det er Anita Ravlo Sand som er jurist på saken hos politiet. Hun opplyser til NA at politiet har gjennomført husransakelse heime hos læreren.

Om de har funnet noe, eksempelvis pornografi, ønsker hun ikke å si noe om nå.

– Hvordan stiller namdalingen seg til siktelsen?

– Han har ikke erkjent å ha begått noe seksuelt overgrep, sier Anita Ravlo Sand.

Fagsjefen for oppvekst i den aktuelle kommunen ønsker ikke å kommentere saken, eller hvordan den blir håndtert fra kommunens side.

– Vi har ansatt som er sykmeldt, er alt han vil si.