Lagmannsretten avviste anken i voldsvideosaken

Frostating lagmannsrett har avvist ankene fra de fire som ble dømt i den såkalte voldsvideosaken i Namsos.

DOMMENE RETTSKRAFTIGE: Lagmannssretten har avvist ankene og dommene i voldsvideosaken er dermed rettskraftige. 

arkiv

NAMSOS: Når lagmannsretten avviste en rettslig behandling av anken betyr det at dommen fra Namdal tingrett som ble avsagt i februar er rettskraftig.

Det var NRK Trøndelag som først meldte dette på radio fredag. Til NRK Trøndelag sier statsadvokat Kaia Strandjord at hun er fornøyd med utfallet, og sier blant annet at saken føyer seg inn i en rekke avgjørelser i norsk rett der noen blir dømt selv om de ikke har tatt aktivt del i voldshandlinga, men heller ikke gjort noe for å hindre at vold blir utført.

I den såkalte voldsvideosaken i Namsos var fire unge menn, tre fra Namdalen og en fra Helgeland, tiltalt for legemsbeskadigelse under skjerpende omstendigheter mot en ung syrisk mann i Namsos sentrum natt til 5. juli 2015. Under rettssaken ble tiltalen redusert til å gjelde legemsfornærmelse, noe medførte lavere strafferamme.

Hovedtiltalte er dermed dømt til seks måneders ubetinget fengsel og 10.000 kroner i bot. Tiltalte nummer fikk av lagmannsretten straffen satt ned til 90 dager betinget fengsel.

Den tredje tiltalte, som filmet deler av hendelsen, var under 18 år på tidspunktet for voldsutøvelsen og er dømt til 120 dager betinget fengsel, mens den siste av de fire, som også var under 18 år, er ilagt 120 timer samfunnsstraff.

I tillegg må hovedtiltalte betale en erstatning på 3.900 kroner og de fire er solidarisk ansvarlig for oppreisningserstatninga på 40.000 kroner som de ble dømt til i tingretten.