Slik skal idretten nå ungdommen

* Samarbeid mellom særidrettene. * Opprettholde skoletilbudet. * Legge til rette også for dem som ikke vil konkurrere. * Skolering av trenere og ledere.

UNGDOM PÅ BANEN: Nordtrønderidretten har vedtatt en rekke punkter som skal få ungdom til å være lenger på idrettsbanen. Bildet er hentet fra jenter17-kampen mellom Namsos og Hållingen tidligere i uka. Det er Namsos-spissen Anna Kristine Eid Strøm som setter ballen i mål, uten at keeper Sanna Saur Heiland eller Andreas Mo Rødli kan forhindre scoring. FOTO: MATS IVAR SANDMO 

IVRER FOR UNGDOM:; Knut Terje Årsandøy 

arkiv

NAMSOS: Dette er fire av punktene som Nord-Trøndelag Idrettskrets håper skal bidra til at flere ungdommer fortsetter med idrett.

– Skal vi nå ungdommen, må vi være attraktive nok for dem. Jeg tror det er helt nødvendig at vi tenker nytt, sier Knut Terje Årsandøy.

Strategiplan


Plan for hvordan nordtrønderidretten skal jobbe i perioden 2017-2020.

Blant prioriterte virksomhetsområder står tiltak mot ungdomsidrett sentralt.

Planen ble enstemmig vedtatt på idrettskretstinget 16. april.


Hvorfor idrett?

Under idrettskretstinget på Steinkjer sist helg la han fram strategiplanen for 2017-2020 som et utvalg har jobbet med i lang tid. Prosessen fram til idrettskretstinget ble ledet av Kjell Åge Gotvassli, og «på vegen» var planen til høring hos særkretser, idrettsråd, og ble behandlet av ungdomsutvalget og folkehelseutvalget. Det sistnevnte utvalget har vært ledet av Knut Terje Årsandøy fra Høylandet.

– Denne strategiplanen danner grunnlaget for tiltaksplanen som skal gjennomføres. Det er arbeidsverktøyet for de neste fire årene, sier han.

Planen har fire prioriterte områder: Ungdomsidrett, folkehelse, barneidrett og toppidrett.

I punktet om ungdomsidrett er det listet opp seks punkter, der målet er å sikre at flere ungdommer fortsetter med idrett.

– Det er nødvendig at vi er enda mer «på» i ungdomsidretten. Men vi må tenke litt annerledes enn tidligere. Mange ungdom søker seg til treningsstudio. Vi må ikke se på treningssentere som en trussel. I stedet må vi i idretten se om vi kan gi et tilsvarende tilbud, så ungdom velger å melde seg inn i idrettslaget, sier han.

Ikke konkurranse

Sist mandag prestenterte NA tiltakene som særidrettene har blitt enige om i forsøket på å holde ungdom lenger på idrettsarenaen. Her går muligheten til å drive med flere idretterer parallelt som en rød tråd.

Årsandøy mener også et annet punkt er viktig.

– Det er ikke alle ungdommer som ønsker å konkurrere, men likevel ønsker å trene sammen med jevnaldrene. Det er nok enkelere å løse det i individuelle idretter enn i en lagidrett. Men jeg tror idretten er nødt til å gjøre en jobb her. En ungdom må få sjansen til å trene med laget han aldersmessig tilhører, uten at han eller hun ønsker å spille kamper, sier Årsandøy.

Undersøkelser blant ungdom har vist at de setter pris på skolerte trenere og ledere. Dette punktet er også vektlagt i planen.

– Jeg tror også det er klokt av idretten å arrangere ting som ikke har vekt på hvor fort man løper eller hvor høyt man hopper. All idrett må ikke dreie seg om å ha blodsmak i munnen, sier han og trekker fram «Mesternes mester» som ble arrangert i Grong i vår som et «godt tiltak» i så måte.