Uttak av bjørn og rovdyrmafia i NRK

arkiv


Brunbjørnen vi har i Norge, er ingen truet art.  Den fins i bestander på titusener av dyr, som krysser flere landegrenser østover.   Når NRK framstiller bjørnen som utrydningstruet, er det ikke i samsvar med virkeligheten.  Men vi kan være enige om at bjørnen er truet i Oslo.

For meg kan de gjerne få hele pakket.  Bjørn er en av årsakene til at beitenæringen skvises ut.  Også i det som forvaltningsmessig er definert som prioriterte beiteområder.  Det er mange som har sluttet med sau pga. gjentatte og omfattende bjørneskader.  Noen har satset på storfe isteden.  Litt nedtur da, når bjørnen også slår storfe av alle størrelser på beite.

NRK er statskanalen, som jeg forventer at skal være objektiv.  Så opplever man i praksis det motsatte.  NRK har gang på gang koseprogrammer om rovdyr, mens saueholdet blir kvesta i tendensiøse framstillinger.  NRK framstiller det som om bestandsmålet for bjørn ikke er nådd i prioritert beiteområde.  Det skal ikke være noe bestandsmål i prioritert beiteområde!  Her skal beitedyra ha prioritet.Ifølge rovviltforliket skal det ikke være potensielle skadegjørere i prioriterte beiteområder.  Statssekretæren i Klima- og miljødepartementet har flere ganger uttalt offentlig at regjeringen er opptatt av å følge rovviltforliket til punkt og prikke.  Da bør man på ett eller annet tidspunkt også komme til punktet om at det ikke skal være potensielle skadegjørere i prioriterte beiteområder.

Det er svært gledelig at det nå ble gitt tillatelse til felling av bjørn før beitesesongen i Hedmark.  Dette er et vedtak som må skape presedens.

Stortinget har alltid vært opptatt av at det skal være mulighet for både husdyr og rovdyr, jf. den todelte målsettingen.  Rovdyrmafiaen, som har total kontroll i byråkratiet, har alltid forvaltet til fordel for rovdyr.

Miljødirektoratet har hatt lett match med søknader om felling på vårsnø.  Man oppkonstruerer motforestillinger og gir et avslag.  Dette tar litt tid.  Ofte så lang tid at felling allerede er uaktuelt.  Dersom søker velger å klage til departementet, kan man med klagebehandlingen få en saksbehandling på ett års tid. 

For meg har det vært et irritasjonsmoment over flere tiår at rovdyrforvaltningen er så ensidig og ikke i tråd med Stortingets vilje.  Jeg har bare måttet konstatere at den skiftende politiske ledelsen i departementet har hatt problemer med å hamle opp med de tunge forvaltningsmiljøene, selv om de har sett at det trengs.  Det oppleves nå som fantastisk at den politiske ledelsen instruerte Miljødirektoratet, slik at det ble gitt fellingstillatelse på bjørn før beitesesongen.  Ut fra rovviltforliket burde det vært en selvfølge for Miljødirektoratet å gi fellingstillatelse.

Det er politikerne som skal være sjefen, ikke forvaltningen.  Jeg sender en stor takk til regjeringen Solberg!  Forvaltningen skal være i tråd med det politikerne har vedtatt, slik at instruksjon ikke er nødvendig.  Når forvaltningen likevel kjører sitt eget løp, håper jeg virkelig at politikerne fortsetter å instruere dem.  Det er ikke forvaltningen som skal styre landet!