Vil legge ned Namsosbanen

Jernbaneverket foreslår å legge ned Namsosbanen. Det kommer fram i vurderinger som er gjort i utkastet til Nasjonal transportplan for 2018–2029.

FORFALL: Namsosbanen er preget av forfall, og Jernbaneverket vil at det skal fattes et formelt vedtak om nedlegging av strekninga. 

arkiv

NAMSOS: «Namsosbanen er uten trafikk. På bakgrunn av kostnader ved istandsetting og drift, og et svakt markedsgrunnlag, foreslås strekninga formelt nedlagt og tatt ut av det nasjonale jernbanenettet».

Det er omtalen som jernbanestrekninga fra Grong til Namsos får i planforslaget.

Per Olav Tyldum, leder av samferdselsutvalget i Region Namdal, har ingen planer om å kjempe for fortsatt eksistens for Namsosbanen.

– Strekningas framtid er ikke blant det vi har drøftet. Når vi av og til får noen minutter hos sentrale politikere eller byråkrater, er det utfordringene knyttet til utbygging av E6 vi fokuserer på. Jeg tviler på at vi vil engasjere oss i Namsos- banens framtid, sier Tyldum.