Ny historisk merkedag - uansett resultat

Nytt historisk slag på Stiklestad ? 

arkiv

STIKLESTAD 26. APRIL 2016 - Ny historisk merkedag på vårt nasjonale kultursenter !

Klart og tilrettelagt

Alt er klart og tilrettelagt for å vedta fylkessammenslåing. Utredninger er gjort, planer er lagt. Statens forlengede armer i Norges nye fylker skiftes ut på samme tid og av samme regjering. Helseopplysninger skal samles i sentralt digitalt register. Enkelt og lettvint. Men trygt?

Det har vært storarbeid med endring av lovverk siden 2013 for å tilpasse det til den nye samfunnsordning. Men lovverket er stort, ikke alt er ordnet ennå.

Vi fikk ingen folkeavstemming om fylkessammenslåing. Flertallseliten har talt. De som ønsket folkeavstemming anser slaget som tapt. Det blir bare å innrette seg etter statsstyrelsen mulige gode delmål mot et bedre samfunn.

Oops ! Noe gikk visst galt…

Før sammenslåingen kan skje, må arvegullet sikres. Aksjene i NTE's selskaper må fordeles på kommunene I Nord Trøndelag så de ikke blir med i dragsuget sørover. Det er flere selskaper under et holdingselskap. Men hva er de forskjellige aksjene verd?

Hittil har de gitt gode utbytter. Det kan de gjøre i framtiden også. Men så er det et problem. NTE har ikke orden i sine rettigheter og eiendomsforhold. Vassdragsrettigheter i Meråker er kjøpt fra et selskap som ikke hadde gyldig hjemmel til dem. Dermed har heller ikke NTE gyldig hjemmel.

Fullmakt

Det er opplyst at fylkesrådslederen alene har fullmakt til å representere generalforsamlingen , eieren av aksjene. Denne fullmakten må hun i henhold til aksjeloven legge fram. Generalforsamlingen, fylkestinget, kan når som helst trekke fullmakten tilbake. Om hun har og beholder fullmakten og gjennomfører salg, så gjør hun noe ulovlig. Alle vet at det er straffbart å selge noe man ikke eier. Og salget kan omstøtes. Fylkesrådslederen har påtatt seg et større ansvar enn hun trolig er klar over.

Det er sendt informasjon til hver enkelt fylkestingsrepresentant om manglende hjemmelsforhold, vedlagt bevis. Det blir umulig å vri seg unna.

Det skrives ny historie på Stiklestad på tirsdag. Det gjelder ikke bare NTE-aksjer og fylkessammenslåing. Det gjelder så mye mer. Framtidig samfunnsstruktur og styresett. I hvilken retning vil vi at utviklingen i samfunnet skal gå ?

Blir det et nytt historisk slag på Stiklestad på tirsdag?