Historisk fylkesting på Stiklestad

Trøndelag fylkesting har med 21 mot 14 stemmer vedtatt å søke om å få slå seg sammen med Sør-Trøndelag fylkeskommune.

VANT FRAM: Fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik kan sammen med resten av flertallet juble over dagens historiske vedtak i fylkestinget. FOTO: STEIN NERVIK. 

arkiv


STIKLESTAD: Møteleder Pål Sæther Eiden fra Vikna måtte minne om at det ikke egentlig er tillatt med applaus etter fylkestingsvedtak, da det brøt ut sporadisk applaus etter det historiske vedtaket.

- Men jeg har allerede lagt fra meg klubba, sa Eiden.

Samtidig, ii etasjen over, på historisk grunn på Stiklestad, vedtok fylkestinget i Sør-Trøndelag isammenslåing. Det var stemmetallet 41 for og bare to i mot. Dermed fortsetter fylkestinget med felles samling etter lunsj.

SV, Sp og Frp stemte mot forslaget i Nord-Trøndelag. Frps Tore Kristiansen er egentlig for, men måtte stemme mot fordi fylkesgruppa hadde bundet ham til det.


 • Les også:

  Går inn for ett fylke

  Representantskapet i Nord-Trøndelag Arbeiderparti fattet et svært viktig vedtak torsdag kveld.

 • Les også:

  Her innser Hallem at slaget om fylkeskommunen er tapt

  Ingen folkeavstemning

  Før fylkesrådet skal behandle høringsuttalelsene, har flertallet i fylkestinget forkastet innholdet i de fleste av dem.


Du kan følge fylkestinget direkte via streaming alle dagene.

her


Her er programmet:


Torsdag 28. april:

09.00: dialogforum, NTE

11.00: evt behandling av interpellasjoner/behandling av saker

12.00: Lunsj 13.00: behandling av, Framtidig eierskap i NTE Holding AS,behandling av saker