Gir ungdommen trygghet

Nordtrønderidretten har mange tiltak for å holde ungdommen lenger i idretten. Lars Petter Langås mener ett «tiltak» er viktigere enn andre.

FORELDREne PÅ BANEN: Fotballeder og idrettspappa, Lars Petter Langås mener foreldreengasjement er nøkkelen til å holde ungdom lenger på idrettsbanen. 

arkiv

NAMSOS: - Det er veldig bra vi som idrettsledere har fokus på dette, men det hjelper ikke hvis vi ikke har med foreldrene. De er den største nøkkelen for å holde ungdom lenger i idretten, sier han som både er styremedlem i Trøndelag Fotballkrets og sitter i sportslig utvalg i Namsos IL Fotball.

Samme overalt

Selv om det er som fotballeder han i dag er mest aktiv, har han et stort innblikk også i andre idretter. Både på grunn av generell stor idrettsinteresse, men også som pappa til to gutter som har vært aktive i flere idretter. Og han ser samme behov for foreldredeltakelse der som i fotball.


"Det hjelper ikke hvor gode systemer vi bygger. Foreldrene er den største nøkkelen til å holde ungdommen lenger i idretten.

Lars Petter Langås, fotballeder og idrettspappa


- Ja, det er ikke annerledes i ski eller friidrett, eller turn for den saks skyld. For det hjelper ikke hvor gode systemer vi som idrettslag bygger. Hvis du ikke blir sett av foreldrene, så tror jeg ikke barna holder på så lenge.

Han er rask til å understreke at han ikke mener at manglende «foreldreengasjement» nødvendigvis er årsak til at ungdom legger idrettskarrieren på hylla i ung alder.

- Nei, det er mer riktig å si at ungdom som holder på lengst, som oftest også har med foreldrene på sidelinja, sier han.

Han følger det namdalske idrettsbildet tett, og mener å se likhetstrekk på dem som holder på lengst.

- Se for eksempel på Ane Appelkvist Stenseth i Grong. Mamma Bendy har vært veldig aktiv i skisporten, mens pappa Aage kanskje ikke har vært like synlig utad. Men han er hele tida i kulissene, og gir nok Ane en ekstra trygghet.

- Ski er et godt eksempel på nødvendigheten at å ha med foreldre. Det er ikke det at alle foreldre må kunne smøre ski. Men er de med ungdommen på renn, gir det en trygghet for løperne å vise at det er en far eller mor som kan spørre noen om hjelp til det. Igjen handler det altså om trygghet, legger han til.


Gir trygghet

Han sitter i sportslig utvalg i NIL Fotball, og de har «programfestet» at de skal være representert på alle foreldremøtene til klubbens 20 lag.

- Det er viktig, for det er en fin arena å få fram at vi i Namsos IL Fotball ønsker at lagene skal være klubbstyrt og ikke lagstyrt. Samtidig er vi helt avhengig av å ha med oss foreldrene. Vi ønsker oss at de ikke bare skal stikke innom sånn tilfeldig på en kamp. Vi ønsker gjerne å se foreldre også på treningene. Det at foreldrene er til stede gir barn og ungdom en ubevisst usynlig trygghet. Uten at det handler om noe kjønnsroller, så blir foreldrene «litt av den usynlige mor». Han eller hun som er der når det er behov for det, sier Langås.

Langås ser flere eksempler på lag som underbygger hans påstand om viktigheten av foreldreengasjementet.

- Nylig var et håndballag fra Namsos på ei stor turnering i Trondheim. Jeg savnet oppdatering på hvordan det gikk med dette laget på Facebook. Men det kom jo ikke. Og hvorfor ikke? Jo, fordi storparten av foreldrene var til stede på turneringa, og da var det ikke samme behov for å oppdatere hvordan det gikk. De var jo der, sier han med et smil.

- Og nettopp dette håndballaget, som består av 1999-modeller, er et lag der foreldrene er veldig til stede, og dermed er også ungdommene med i idretten lenge, legger han til.


Den norske modellen

Han har vært trener for ungdommer i flere år, og ser behovet for bidraget fra foreldre også på denne siden.

- Jo, idretten, også vi i fotball, snakker om å «profesjonalisere» trenerrollen mest mulig. Men den norske modellen, der foreldrene bidrar på treningsfeltet, fungerer fortsatt utmerket. Vi får det ikke til uten godt samarbeid mellom idrettslag og foreldrene. For som sagt; det er til syvende og sist foreldrene som sitter på nøkkelen, avslutter Lars Petter Langås.