TVISTEN RUNDT MIDT-NORSK HAVBRUK

Ikke i mål med forhandlingene

FORHANDLER: Ivar Williksen sendte ut pressemelding om saken tirsdag. 

arkiv

RØRVIK: Partene i tvisten rundt Midt-Norsk Havbruk AS er ikke helt i mål med forhandlingene slik Nils Williksen uttalte til NA for noen dager siden.

Tirsdag kom det en presisering i en pressemelding om saken fra aksjeeier Ivar Williksen. «Namdal tingrett avsa den 22. februar 2016 en kjennelse i en tvist mellom Williksen Invest AS /Vikna Holding AS og MNH Holding AS. Ved kjennelsen ble krav om forkjøpsrett til aksjer i Midt-Norsk Havbruk AS avvist.

Det er nå innledet forhandlinger for å finne en minnelig løsning som kan skape ro rundt eierskapet i Midt-Norsk Havbruk AS til beste for selskapet, ansatte og samtlige eiere. Alle involverte aktører ser positivt på muligheten for oppnå enighet. Williksen Invest AS /Vikna Holding AS har derfor besluttet å ikke anke kjennelsen fra Namdal tingrett.»