Fylkestinget vedtok å slå seg sammen med Sør-Trøndelag

Kjempet imot til siste slutt

Nei-mannen Torgeir Strøm fikk æren av å legge fram saken som gjør at Nord-Trøndelag går inn i historiebøkene i 2018.

STRITTER IMOT: Senterpartiets Tomas Iver Hallem (til venstre) og SVs Torgeir Strøm frontet partienes mindretallsinnstilling til fylkessammenslåing under debatten på Stiklestad. FOTO: STEIN NERVIK 

arkiv

STIKLESTAD: Og SV-politikeren fra Jøa, utelukker ikke helt at han også havner i de samme bøkene med tid og stunder.

For da han avsluttet det historiske innlegget hvor han først hadde lagt fram flertallets innstilling, før han avsluttet med å argumentere mot og legge fram SVs og Senterpartiets mindretallsinnstilling, minnet han forsamlinga om:

- Det er ofte sånn at den som taper et slag på Stiklestad, samtidig er den som får størst plass i historiebøkene.

Da hadde han innstendig henvendt seg til Arbeiderpartiets representanter, som han mener stemmer mot egne velgeres meninger i denne saken.

Kan dere se nordtrønderen inn i øynene om dere stemmer ja i dag, spurte Strøm.

Det var i det hele tatt et pliktløp for begge sider da debatten startet 09.00. Noe også Senterpartiets Tomas Iver Hallem ettertrykkelig slo fast da han startet sitt innlegg.

Det skal bli godt å bli ferdig med denne debatten, sa han.

Den mest positive nei-politikeren var Tommy Reinås i Miljøpartiet De Grønne.

Jeg har et håp om at vi alle skal se tilbake på denne dagen som vinner, sa MDG-politikeren og pekte på at sammenslåinga vil bedre det fylkeskommunale demokratiet.

Vi blir kvitt parlamentarismen, noe som er et demokratisk framskritt. Nå kan også de mindre partiene være med når beslutningene fattes, sa Reinås.