Historielaget tar avstand fra advokat Mørkved i navnestriden

- Mørkved misbruker historielaget

Advokat Brynjar Mørkved representerer ikke Namdal historielag i den omstridte navnesaken i Overhalla.

MENINGSLØST: Namdal historielag mener at navnestriden Skage/Hunn er meningsløs og gjør det klart at advokat Mørkved ikke representerer historielaget i saken.  Foto: Bjørn Tore Ness

MENINGSLØST: Namdal historielag mener at navnestriden Skage/Hunn er meningsløs og gjør det klart at advokat Mørkved ikke representerer historielaget i saken. 

Advokat Brynjar Mørkved. FOTO: PRIVAT 

arkiv

NAMSOS: I et åpent brev til en rekke berørte personer og instanser klargjør Namdal historielags styreleder Øyvind

Mårvik og nestleder Kirsten

Joveig Gartland lagets rolle i striden om Skage skal hete Skage eller Hunn.

I brevet redegjør de for sakens utvikling de siste to årene – fra da styret i historielaget i ble kontaktet av ei aksjonsgruppe – til advokat Mørkveds brev til stortingsrepresentantene Arild Grande og Elin Agdestein, samt samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Les også:

Mener stortingspolitikere støtter sivil ulydighet

De siste dagers politiske utspill omkring navnesaken i Overhalla har skapt reaksjoner blant dem som mener kommunen har gjort feil i navnesaken.

Avtalte aldri oppdrag

Ledelsen i historielaget trekker fram følgende momenter:

■Det var ei aksjonsgruppe og advokat Mørkved som tok initiativ overfor historielaget med forespørsel om å støtte en

klage.

■Historielaget tok ikke på noe tidspunkt initiativ overfor advokat Mørkved med forespørsel om et oppdrag på vegne av laget.

■Namdal historielag har ikke hatt noen kommunikasjon, verken med aksjonsgruppa

eller advokat Mørkved, etter det første vedtaket i Klagenemnda 7. november 2014.

■Etter den tid har historie-

laget heller ikke kjent til at det har vært sendt brev eller handlet på vegne av laget før oppslag i NA 20. april om brevet fra

advokat Mørkved til stortings-

representantene Grande og

Agdestein.

■Namdal historielag vil på bakgrunn av dette på det sterkeste fraskrive seg ethvert

ansvar for innholdet i brevet. Det samme gjelder også brevet til samferdselsminister Solvik-

Olsen.

■Namdal historielag fra-

skriver seg også ethvert ansvar for eventuelt andre handlinger eller uttalelser utført av advokat Mørkved «på vegne av

klagerne», som ikke er avtalt med styret i historielaget.

Misbruker historielaget

– Avslutningsvis vil vi beklage den svært uheldige «runddansen» og meningsløse bruk av tid på navnesaken i Overhalla. Ikke minst overfor kommunens politiske og administrative ledelse og andre offentlige aktører som har brukt tid på denne saken, skriver Mårvik og Gartland i sitt åpne brev – og avslutter med følgende beklagelse:

– At Namdal historielags navn og gode renomme etter 70 års virke i Namdalen blir misbrukt på denne svært alvorlige måten, er sterkt å beklage.

Les også:

Navnestriden i Overhalla

– Lovstridig utsettelse

Statens vegvesen har valgt å utsette omskiltinga av stedsskiltene i Overhalla. Advokat Brynjar Mørkved mener det er i strid med lovverket.

Hadde advokatoppdrag

Advokat Brynjar Mørkved står fast på at han har hatt et advokatoppdrag for historielaget og at det aldri var tale om at han skulle yte bistand som privatperson.

– Jeg har hele tida kommunisert med daværende styreleder. Jeg har aldri blitt kontaktet av andre og jeg har heller ikke mottatt noen beskjed om at oppdraget var avsluttet. Slik beskjed er nå mottatt, sier advokat Mørkved.

– Betyr det at du har fakturert historielaget for arbeidet du har utført i denne saken?

– Ja, men spørsmål omkring salær tar jeg med oppdragsgiverne og ikke med pressen.

Brynjar Mørkved tilbakeviser også påstandene om at han har misbrukt historielagets navn.

– Det har jeg ikke gjort. At den interne kommunikasjonen i Namdal historielag ikke har vært den beste, er noe laget får ta ansvar for. Jeg regner med at styret har hatt kunnskap om saken etter mange ulike avisoppslag slik at jeg kunne blitt kontaktet. Det har ikke skjedd, sier advokat Brynjar Mørkved.