NA anbefaler å si ja

arkiv

De to fylkestingene i Nord- og Sør-Trøndelag har vedtatt å søke departementet og Stortinget om å få slå seg sammen. Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner kalte vedtaket på Stiklestad historisk, og sa at en behandling i Stortinget kan komme allerede før sommeren.

Fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik fra Overhalla har vært avgjørende i å få til et slikt vedtak, og fikk skryt av statsråden fra talerstolen. Samtidig har kommunestyret i Overhalla nå gjort et vedtak om å anbefale sine innbyggere om å si nei til intensjonsavtalen som ordføreren og rådmannen har framforhandlet med de andre kommunene i Midtre Namdal.

Selv om kommunereformen og regionreformen er to forskjellige ting, henger de i hop. Utgangspunktet er at samfunnet og behovene er drastisk endret. Derfor er det nødvendig at ett stort Trøndelag også følges opp av større og mer slagkraftige kommuner. Derfor anbefaler NA å si ja til intensjonsavtalen. Da vil Namdalen kunne stå sterkt nok i det nye Trøndelag.

Overhalla er nøkkelen for at det skal kunne bli en samlet storkommune i Midtre Namdal. Det kan god tenkes at Overhalla isolert sett kan klare seg bra alene, i en stund. Men det er lite framtidsrettet, og tar ikke hensyn til fellesskapet rundt dem.

Det er kanskje ikke å vente at innbyggerne i Overhalla skal ta dette ansvaret. Men dette er et ansvar for politikerne, selv om det er upopulært. Vi har lenge etterlyst svar fra politikerne og ordføreren om hva de mener. Det var på tide at det kom tydelige signaler om det. Men det kommunestyret har gjort er å anbefale innbyggerne hva de skal anbefale kommunestyret. Selve vedtaket er det kommunestyret som skal ta, etter en rådgivende folkeavstemning. Det hadde vært mer renhårig å ha en debatt der de ulike synene kom fram, eller å flagge sitt syn slik ordfører Steinar Lyngsad i Namdalseid har gjort, og så la innbyggerne komme med sin anbefaling basert på det. I stedet blir vedtaket om å anbefale nei en forskuttering av vedtaket kommunestyret skal ta etter folkeavstemninga, og å gjemme nyansene i denne debatten bak partipolitiske skillelinjer.

Det er et stort sprang mellom den politiske handlekrafta Anne Marit Mevassvik har vist, og hennes sambygdinger i kommunestyret i Overhalla.