– Målet om 50 nye arbeidsplasser knyttet til vårt prosjekt, er realiserbart

Satsing på ammekyr på en opplevelsesgård og anskaffelse av et helikopter. Det er blant planene det jobbes med i omstillingsarbeidet i Lierne.

OMSTILLING: Deltakerne på omstillingsprosjektet for små og mellomstore bedrifter i Lierne sammen med rådgiverne Ingrid Langklopp, Tor Erling Inderdal og Steinar Thoresen (alle til venstre). Første rekke fra venstre Siv Ellinor Aagård, Alf Robert Arvassli, Ole Ivar Ness og Gunn Anita Totland. Bak fra venstre: Inger Aagård, Jens Hartmann, Bjørn Roger Hagen, Roy Inge Bergli, Mads Håvard Fagerstrand, Per Einar Arvassli, Einar Kvemo og Dan Leo Totland. FOTO: BJØRN TORE NESS 

PÅDRIVER: Daglig leder Tor Erling Inderdal i Lierne Utvikling er pådriver i omstillingsarbeidet. 

arkiv

NORDLI: Torsdag var det samling for de ti små og mellomstore bedriftene som deltar i Lierne Utvikling sitt omstillingsprosjekt.

– Målet om 50 nye arbeidsplasser for de bedriftene som er knyttet til vårt prosjekt, er realiserbart. I tillegg kommer arbeidsplassene knyttet til Drømmebakeriet og Blåfjell som Jon Helge Inderdal står bak. Jeg tror vi skal klare målsettinga om 130 arbeidsplasser i løpet av seks år, sier daglig leder Tor Erling Inderdal i Lierne Utvikling som har ansvaret for å lede omstillingsarbeidet i samarbeid med Innovasjon Norge.


Boenhet i fjøset

På samlinga lettet enkelte «på sløret» og presenterte sine planer for bedriftsetablering og videreutvikling av eksisterende virksomhet.

Jens Hartmann orienterte om sitt prosjekt knyttet til kjøpet av gården Fjellheim i Sørli.

– Vi satser på produksjon av ammekyr og på å etablere en unik opplevelsesgård. Vi har fått støtte til å bygge nytt fjøs hvor det blir integrert boenheter slik at de som bor der, får visuell kontakt og nærhet med dyra, forteller Hartmann som også tar sikte på å selge egenprodusert kjøtt – i første omgang i Trøndelag, med mål om å selge varer over hele landet.


Vil kjøpe helikopter

– Vi har også tanker om et samarbeid med Lierne Viltforening om slakting på gården. Planen er at virksomheten kan skape fem faste arbeidsplasser, i tillegg til synergieffekt knyttet til slakting, foredling og salg.

Hos Brødrene Hals som jobber med linjebygging for ulike kraftselskap i hele Norden, går man med planer om innkjøp av et helikopter.

– I dag leier vi helikopter der hvor det er mest hensiktsmessig. Vi har utarbeidet et forprosjekt hvor vi konkluderer med at det vil være lønnsomt å kjøpe et eget helikopter og bygge hangar og base i Støvika. Vi har fått støtte til forprosjektet og det er også mulighet for tilskudd til selve investeringa som totalt kan beløpe seg til 25 millioner kroner, sier direktør Bjørn Roger Hagen.

For Li-snadder er det alfa og omega å kunne investere i et nytt anlegg for røyking av kjøtt.


Michelin-kontrakt?

– Vårt mål er å få innpass hos hotell- og restaurantkjeder. Om vi skal levere varer av best mulig kvalitet, da må vi ha det beste utstyret. Vi tenker å bruke to år på å presentere oss og få på plass nødvendige avtaler. Vi har et mål om å levere utsøkte produkter til en Michelin-restaurant. Vi må sikte såpass høyt, sier Ole Ivar Ness som har tatt over bedriften etter sin far.

Optimisme preger også arbeidet som gjøres i Lierne Viltforening.

– Vi har økt omsetninga fra 13 til 20 millioner kroner på to år og vi har hatt stort utbytte av å være med på vekstprogrammet. Vi har behov for investeringer som sikrer oss økt råstofftilgang, det vil si slakt av elg og rein, og noe hjort. I dag er vi 13 ansatte og vi har et mål om ti nye, sier selskapets forretningsutvikler Einar Kvemo.

Følgende bedrifter er med i utviklingsprosjektet for små og mellomstore bedrifter:

Jens Hartmann, Li-Vert'n, Nasjonalparksenteret, Brødrene Hals, Li Skifer, Lierne Tre, Nordli Totaktservice, Lierne Utmarksservice, Lierne Vilt-forening og Li-snadder.