Dyrere ombygging ved helsetunet

DYRERE: Plan- og byggekomiteen ber om at kostnadsramme for Lierne helsetun økes med 5,2 millioner kr. FOTO: ERLEND MALMO/  Foto: Erlend Malmo

arkiv

LIERNE: Ombygginga av Lierne helsetun blir dyrere enn beregnet. Plan- og byggekomiteen har bedt om at kostnadsramma økes fra 40 mill. til 45,2 mill. kr og rådmannen innstiller overfor kommunestyret på at det aksepteres.

Økninga begrunnes med at arealet i tredje etasje er blitt større enn beregnet, at el-arbeidene ble dyrere enn antatt og at det har vært nødvendig å gjennomføre branntekniske tiltak.

Kostnadsøkninga dekkes ved å øke låneopptaket fra 22 mill. til 24,7 mill. kr. Resten dekkes av momsrefusjon og statstilskudd.