Har gått på tur i fem år

Turvenner i Namsos har inspirert frivillige i hele landet til å gjøre en innsats for mennesker med demenssykdommer.

TURVENNENE: Leder Lise Vannebo i Namsos demensforening og omkring 50 turvenner var samlet torsdag for å markere femårsjubileet. 

HEDER: Prosjektledere i Nasjonalforeningen for folkehelsen, fra venstre: Siri Brustad (regionalt) og Thale Waaler Eggen (nasjonalt) takket for inspirasjon og samarbeid og ga en ekstra heder Lise Vannebo (til høyre) for arbeidet for mennesker med demenssykdommer. 

TURBLOMST: Namsos kommune ga alle turvennene en blomst og en stor takk for innsatsen de gjør. 

arkiv

Namsos: – Vi hadde som mål å bli 50 turvenner før det var gått fem år, og det har vi klart. Nå er vi 52 og har plass til mange flere, smilte en stolt og glad Lise Vannebo da hun ønsket velkommen til femårsmarkering av turvennene i Namsos.

Det som startet som et lokalt initiativ her i Namsos for fem år siden, har vokst til å bli et nasjonalt satsingsområde i Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Og filmen med Øyvind Moen og turvennen Kjell Pettersen fra TV-aksjonen for to år siden, brukes fortsatt som inspirasjon til å skaffe nye aktivitetsvenner over hele landet.


Spredd i 100 kommuner


Turvennene i Namsos er den viktigste inspirasjonskilden til arbeidet med å organisere aktivitetssvenner i kommuner over hele landet.

– Namsos har vært pilot for det som nå har vokst til aktivitetsvenn-grupper i nærmere 100 kommuner over hele landet, sa nasjonal prosjektleder Thale Waaler Eggen.

Og føyde til at hver gang de står fast eller lurer på hvordan noe kan løses smidig, bruker de erfaringene fra turvennene i Namsos som modell.

Siri Brustad, som er regional prosjektleder, trakk fram hvor viktig innsatsen til turvennene og foreninga i Namsos har vært for å bryte ned tabuer omkring demenssykdommer.

Flere av turvennene fortalte litt om hvordan det var å være turvenn. Øystein Løfsnes, som sitter i styret for demensforeninga, men også er pårørende, trakk spesielt fram betydninga turvennene har for dem som er pårørende til mennesker med demenssykdommer.

– Det at man har noen «utenforstående» som både ser behovene og kjenner utfordringene, gjør hverdagen lettere for oss som er pårørende, sa han.


Heder og faglig påfyll


Leder i Namsos demensforening, Lise Vannebo, tidligere tildelt Nasjonalforeningas hedersnål, fikk en ekstra oppmerksomhet for å ha vært pådriver for prosjektet.

– Blomstene kan jeg ta imot, men vi er jo et helt styre og 52 turvenner som fortjener denne oppmerksomheten, smilte Vannebo

Dagen ble avsluttet med et foredrag av overlege Eystein Stordal omkring det å forebygge og behandle depresjoner hos personer med demens.