Les hva disse fem mener om nye Trøndelag

arkiv

Ellinor Marita Jåma (36), Namsos 

Ellinor Marita Jåma (36), Namsos:

 Det blir utrolig spennende med et stort Trøndelag. Det har helt sikkert både positive og negative sider. Jeg på min side er opptatt av at vi skal ivareta det samiske. Nord-Trøndelag er forvaltningsområde for samisk språk, men det er ikke Sør-Trøndelag, så jeg er spent på hvordan dette blir ivaretatt i en sammenslåing til et storfylke.

Ellers synes jeg det er viktig at alt ikke blir sentralisert i det nye Trøndelag. Når det gjelder synet på sammenslåinga er jeg litt delt. Jeg tror kanskje det for namdalingen ville vært best om vi fortsatte i et Nord-Trøndelag. Det er store geografiske avstander i det nye fylket.


Trine Skei Grande (46), Oslo.  

Trine Skei Grande (46), Oslo:

– I et Trøndelag vil Namdalen ha en stor sjanse til å bli en drivkraft i regionen i stedet for å være ytterkant i et ganske svakt fylke som Nord-Trøndelag er. Det vil bli lettere å være store motorer, bygge fagmiljø og kompetanse i større miljøer. Nå må Namdalen legge sin strategi i forhold til hva de skal bli gode på i det nye storfylket.

Da må de se hen til de styrkene de allerede har fra før. For å gi et eksempel kan vi nevne laksen og lakseelvene. I et nytt storfylke vil en sammenslutning med de øvrige lakseelvene i Trøndelag være en fin ting å selge inn internasjonalt. Det ligger mange nye muligheter i dette.


John Helge Inderdal (60), Lierne.  

John Helge Inderdal (60), Lierne:

– Jeg stiller meg avventende, og er spent på resultatet av sammenslåinga, ikke i morgen, men om ti år. Vi som bor i grensetraktene har sett hvordan det har gått i Sverige da de gjorde det samme. Der har utkantene tapt på sammenslåinga. Med Trondheim som senter i et nytt fylke, er det 30 mil til hovedstaden fra mitt hjemsted.

Jeg synes de som har fått gjennom dette har et stort ansvar, og jeg håper de gjør en skikkelig jobb. Jeg har egentlig ikke engasjert meg så mye i denne saken, men har skjønt at denne prosessen ikke lot seg stoppe. For meg personlig betyr framtidas kommunestruktur mye mer.


Torunn Herje (63), Trondheim.  

Torunn Herje (63), Trondheim:

– Sammenslåinga av de to Trøndelagsfylkene er dagens store begivenhet. Det er spennende synes jeg, og jeg er ubetinget positiv til det som har skjedd. Jeg opplever faktisk at det er ganske naturlig å etablere et felles Trøndelag rundt Trondheim som senter, blant annet fordi vi har en felles historie. Da jeg bodde i Ytre Namdal, opplevde jeg at det var sterke bånd til Trondheim, og det er også sterke bånd mellom Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag.

Skillet mellom disse to fylkene har etter min mening vært litt kunstig. Når det kommer til det som skjedde på Stiklestad onsdag, er jeg ikke på noen måte overrasket over resultatet. Det var helt som forventet. For meg dette uproblematisk.


Frode Estil (43), Meråker.  

Frode Estil (43), Meråker:

– Jeg er skeptisk, det må jeg innrømme. Som libygg må jeg si at utkantene tross alt har kommet ganske bra fra det i et Nord-Trøndelag. Å få Trondheim som senter, vil bli veldig langt unna Lierne. For meråkerbyggen er Trondheim nærmere enn Steinkjer er for libyggen, så det spiller ingen rolle for dem.

For oss som jobber i den videregående skolen kan det til og med hende at en sammenslåing er positiv, at det betyr en forenkling, men for libyggen er ikke dette spesielt bra. Jeg har etter hvert skjønt tegninga, men hadde noen sagt til meg i fjor sommer at det ble sammenslåing av Trøndelagsfylkene, ville jeg blitt svært overrasket. Vi er mange som synes det har gått for fort i svingene.