Lyngstads viktige JA

Carl Ivar Storøy 

arkiv

Det var ikke hvem som helst som sa klart fra i NA 26. april 2016. Ordfører Steinar Lyngstad, Namdalseid, er senior blant regjerende ordførere i sørdel av Namdals-regionen. At senterpartipolitikeren Lyngstad har sagt ja til storkommune, bør gi grunn til ettertanke i alle bygdekommunene rundt Namsos. NAs leder 28. d.m. er ikke i tvil!

Lyngstad har 20 års erfaring som kommunestyremedlem. 13 år har han vært ordfører. Han bygger sitt ja til ny storkommune på lang erfaring med kommuneforvaltning. Standpunktet begrunnes i forskningsrapporter, politiske erfaring og framtidssyn. Lyngstad, og enstemmig kommunestyre med ham, godkjente 21. april intensjons-avtalen mellom Flatanger, Fosnes, Namsos, Overhalla og Høylandet. Avtalen legger et godt grunnlag for en utviklingskraftig kommunestruktur i regionen.

Les også:

Stort flertall i Overhalla kommunestyre

Anbefaler innbyggerne å stemme for selvstendighet

Flertallet i Overhalla kommunestyre anbefaler innbyggerne å stemme for at Overhalla skal fortsette som egen kommune.

Vedtaket i Overhalla 25. april er derimot et godt forsøk på å sabotere intensjonsavtalen egen ordfører har vært med på å utforme; underskrevet, og frontet i smilende avisoppslag. Med tre trofaste vararepresentanter innkalt; Senterpartiet vant så langt selv-styreslaget suverent.

To dager senere går Overhallas Ap-datter inn i historien som den som ledet Trøndelag mot ett rike. Overhallas trauste sønner og Sp-døtre har også vist lederskap. Bare framtida kan vise om dette er å slå følge med Napoleon til Waterloo? At vedtaket ble fattet i de samme aprildagene som da Namsos for 76 år siden lå i ruiner, får tilskrives skjebnens ironi. En ikke uventet «bombe» denne gang traff Overhalla, ikke Namsos. Namsos står støtt, og vil klare seg godt uten Overhalla.

Det gjenstår å se konsekvensene av de økonomiske utfordringene som Senterpartiet i Overhalla nå legger opp til og tvinger kommende slekter inn i hvis vedtaket 25. april blir det endelige resultatet. Ordfører Lyngstad, Namdalseid, har ikke tiltro til at noen regjering vil kunne evne å imøtekomme alle krav fra kommunene. Lyngstad viser til historiske fakta. Blir resultatet at storkommune ikke blir en realitet, er det uansett en realitet at kommunene blir avhengig av utstrakt interkommunalt samarbeid. Demokrati og økonomi er erfart gjennom dagens samkommunesamarbeid. Lyngstad ønsker selv å være med å bestemme det som leveres av tjenester til innbyggerne. Han ønsker ikke å være prisgitt rådmenn og politikere i andre kommuner. Lyngstad ønsker å sitte i det kommunestyret som har makt og myndighet. Og dermed sagt: En rådmann og et kommunestyre er nok!

Jeg ønsker at Per Olav Tyldum, Ragnar Prestvik, og alle andre, vi har gitt, og skal gi stemmer til (?) også skal sitte i samme kommunestyresal som Lyngstad fra Namdalseid. Ut fra gitte rammevilkår, er det her framtida best kan formes i Namdalen.

Som tidligere jordbrukssjef i fire av de berørte kommuner, ser jeg ikke at etablert landbruksforvaltning skal opphøre. Opplegget vi tilrettela i 2004, med «landbrukskontor» i Overhalla og Namdalseid, forstås å ha vist seg liv laga. Tross uvilje innledningsvis; Flatanger har i ettertid også blitt med på laget. Også Høylandet vil i framtida gjøre seg nytte av et robust fagmiljø. Den samme vurdering gjelder likeledes andre sektorer som er styrket.

«Å være seg selv nok» er ikke nok når storsamfunnet bestemmer. Det er svært lite visjonært å tro at alt skal fortsette som i dag. Riset henger allerede bak speilet! Ordføreren på Namdalseidet mener å gjøre det som er best for sin kommunen. Derfor sier han «et klart JA til en større kommune. Det skulle ikke være grunn til å tvile på at ordføreren i Overhalla også ønsker det beste for sin kommune, men er valgt veg riktig?

Overhallas ambisiøse valgspråk; «- positiv frisk og framsynt» står foran sin største realitetsprøve. I kommende folkeavstemming kan vi gi valgspråket mening!