Kritikken øker

Det er et voksende opprør mot Ap- flertallet i Bindal og deres steile avvisning av utredning rundt kommunesammenslåing.

KRITISK: Venstrepolitiker og leder i Bindalseidet velforening, Magnar Bøkestad, er sterkt kritisk til Ap-flertallet i Bindal kommune. 

arkiv

BINDALSEIDET: Torsdag 12. mai inviterer Bindalseidet velforening til folkemøte på skolen, der alle politiske partier er invitert til å sitte i panelet.

– Velforeninga har ikke noe standpunkt, vi er kun teknisk arrangør av folkemøtet. Men jeg regner med det vil komme politiske innspill og en resolusjon ut av møtet. Det kan også resultere i et krav om folke- avstemning, tror leder av Bindalseidet velforening, Magnar Bøkestad, som også er tidligere folkevalgt i mange år og styremedlem i Bindal Venstre.


Krever flere utredninger


Bøkestad har lenge vært aktiv i spørsmålet om kommune- reformen og sterkt kritisk til at Arbeiderparti-flertallet i Bindal kommunestyre fullstendig avviser å utrede mer rundt framtida for kommunen, ikke minst den såkalte Austra-problematikken.

– Venstre har sagt at vi ønsker å utrede tre alternativer for Bindals framtid. Det er kommunesammenslåing nordover med Sør-Helgeland, det er at Bindal fortsatt blir stående alene og det tredje er utredning av eventuell kommune- sammenslåing med Ytre Namdal. Det siste er både Ap og Sp i Bindal fullstendig avvisende til, mens Høyre og SV støtter oss, hevder Bøkestad.

– Det er kommunestyret som skal avgjøre dette, men vi mener de folkevalgte må høre innbyggernes mening, helst gjennom ei folkeavstemning. Kommuneledelsen har ikke overholdt informasjonsplikten sin. Folket skal høres, men er ikke hørt, fortsetter han.


Frykter inntektstapet


Det er aller mest frykten for framtidig inntekt ved at kommunen står alene, som får Magnar Bøkestad til å slå alarm. Han har 30 års erfaring med budsjettarbeid i kommunen og er nå livredd den økte låne- gjelda som trolig vil komme ut fra siste budsjettvedtak. Ei nærmere tredobling av lånegjelda til 140 millioner kroner vil ikke kommunen hans tåle dersom også overføringene fra staten reduseres, er han redd.

– Jeg vet at veldig mange på Bindalshalvøya er sterkt kritiske til det som skjer. Vi føler samhørighet med Austra- folket. Og jeg vet at mange står bak meg i kritikken av det politiske flertallet. Personlig har jeg faktisk ikke tillit til at flertallet kan forvalte den kommunale økonomien, sier Bøkestad.