- Landbrukets største utfordring er rekruttering

Jon Georg «Goggen» Dale, landbruks- og matminister, vokste opp på gård med 50 sauer. Mandag fikk den tidligere kjøttskjæreren bøndenes krav på bordet, i sitt første i jordbruksoppgjør.

KAMPKLAR: Mandag fikk landbruks-og matminister Jon Georg Dale bøndenes krav på bordet i årets jordbruksoppgjør, først på mai kommer tilbudet fra staten. – Alle svar ligger ikke i tilskuddsordninger, sier Dale.   Foto: Pia Marie Lerseth

arkiv

– Det grønne skiftet krevende, men fullt av muligheter. Landbrukets største utfordring er rekruttering, det er en utfordring som må tas på alvor. Det hjelper ikke med utdanning om man velger bort å drifte gården, sier Dale.

 Må lønne seg å produsere mer

Tilbake til bygda Dale, der landbruksministeren vokste opp på et bruk som var stort i datidens målestokk med sine 50 sauer. Det var 20 aktive bruk i bygda på 80-tallet, nå er det ikke så mange igjen.

– At noen små gir seg, gjør at andre kan satse. Når unge investerer får vi et mangfoldig landbruk. Stillstand er tilbakegang i alle næringer, også landbruk, sier ministeren.

Han hevder at det ikke er en politisk vilje å strupe investeringslysta, men at det er feil svar å gå tilbake i tid.

– Strukturrasjonaliseringa i landbruket har kommet for å bli, sier Dale.

De største bøndene fikk fire ganger så mye som de minste i fjor.

– Vi mener alvor når vi sier vi skal stimulere til økt matproduksjon. Da må det produseres mer mat, understreker Dale.

Rapende, fjertende kyr

Landbruksministeren legger an til en munter tone på spørsmål om debatten rundt klimagassutslipp.

– Debatten om rapende og fjertene kyr kom med det grønne skiftet. Norske husdyr slipper ut metan. Å se for seg norsk matvareproduksjon uten et eneste klimagassutslipp, er ikke mulig. Kyr og sauer har vært på jorda i millioner av år, er de nå plutselig vårt problem? Gras må nødvendigvis gjennom en dyremage for at vi skal kunne benytte det til mat, vi kan ikke slippe folk ut på beite, sier «Goggen».

Han framholder at mange bønder er flinke til å forvalte beitene sine og at beitedyr er viktig i årene framover.

– Vi kan ikke satse bare på produsenter som driver på kraftfor, det er viktig å pleie kulturlandskapet.

– Vurderes det tilskudd til beite?

– Alle svar ligger ikke i tilskuddsordningene. Bøndene må selv se etter løsninger, sier ministeren.

Skogen

Landbruksministeren er opptatt av hvordan den norsk skogen blir forvaltet.

– I skogen ligger framtida. Aktiv forvaltning av skogen bidrar til å binde Co2-utslipp. Halvparten av vårt årlige utslipp er bundet i skogen. Vi er avhengig av kretsløpet i skogen for å ivareta klimautfordringene, sier Dale og tilføyer.

– Det vil komme en utredning om norsk skog før sommeren.

Viktige grep

Landbruksministeren holder fram tre viktige grep han vil ta i norsk landbrukspolitikk

– Norske bønder er gode på teknologi og trygg mat. Det er forutsetninger vi må trekke fram og spille på i fellesskap. Rekrutteringsutfordringa må tas på alvor, ellers ser vi begynnelsen på slutten. Vi vil ha fokus på regelforenkling og gi rom for dem som vil utvikle gårdene sine. Drivkrafta i norsk landbruk er bonden som utvikler sitt eget gårdsbruk, sier Dale