Mer bær i plasttunnel

– Jordbær dyrket i plasttunnel vil bli mer vanlig, sier jordbærbonde Morten Gustad som i år har fått overvintringsskade på 100 mål frilandsjordbær.

I blomst: De første jordbærplantene i plasttunnelene hos jordbærbonde Morten Gustad er allerede i blomst, og han forventer at de første bærene er modne rundt 25. mai. 

Hyttelandsby: Morten Gustad huser 120 utenlandske arbeidere i høysesongen og har i løpet av de siste årene bygget hyttelandsby heime på gården.  

arkiv

SPARBU: I årets sesong dyrker Gustad jordbær i fem mål med plasttunnel. Dette er en dobling av arealet i plasttunnel fra i fjor. Han forventer at den første tunnelbæra vil være moden rundt 25. mai. Med så tidlig avlingsstart sier Gustad at han kan rekke å sette inn nye planter senere i sesongen og oppnå to avlinger i samme sesong.

En tredjedel ødelagt

Barfrosten i januar har ført til overvintringsskader på i alt 100 mål frilandsjordbær for Gustad. Dette utgjør en tredel av arealet. I dag venter han besøk fra landbrukskontoret i Steinkjer for å få konstatert avlingsskade og få klarsignal til å pløyde ned de 100 målene med jordbærplanter som er frostskadet. Barfrosten i januar var så tøff at den til og med har tatt knekken på planter under to lag med fiberduk. Gustad opplevde også at vinden blåste bort halmen som var lagt som vinterdekke på noen felt.

– Dersom snøen hadde kommet to uker tidligere, hadde mye vært berget, sier Gustad.

Åpnet for import

I fjor ble det for første gang lov for norske jordbærprodusenter å importere jordbærplanter fra Nederland. Gustad sier at fordelen med denne regelendringen er at han og andre produsenter nå kan importere planter som gir avling allerede første året.

– I Norge er det ikke mulig å ale fram planter som gir avling første året, mens det er mulig i Nederland.

Gustad viser oss en jordbærplante som allerede har gått i blomstring. Plantene har stått til driving i noen lavere plasttunneler før de nå settes inn i de store produksjonsdrivhusene. Nytt av året er at Gustad har plantekassene med jordbærplanter montert i skulderhøyde. Langs rekkene med jordbærplanter er det også strukket hvite plastbånd som rankene med jordbær skal hvile på. Vanninga skjer automatisk. Alt er lagt til rette for at det skal være enkelt og rasjonelt å plukke bæra. Gustad sier det er mange fordeler med å dyrke jordbær i plasttunnel.

– Det gir bedre avling og er mindre arbeidskrevende. I tillegg blir det mindre behov for sprøyting enn på friland. I fjor brukte jeg ingen sprøytemidler på plantene dyrket i tunnel.

Unngår overvintring

Rådgiver hagebruk i Norsk Landbruksrådgivning Nord-Trøndelag, Patrik Sjöberg, sier at han har begynt å registrere overvintringsskader på jordbær flere steder i fylket. Han sier at det er kombinasjonen av mange minusgrader, vind og manglende snødekke som har ødelagt mange planter. Etter at det i fjor ble åpnet for import av jordbærplanter fra Nederland som gir avling første året, tror Sjöberg at årets sesong blir den først hvor dette blir praktisert i litt større skala.

– Selv om det koster å kjøpe nye planter hvert år, tror jeg flere velger en strategi med å kjøpe nye planter hvert år for å unngå risikoen med store overvintringsskader. Dyrkerne kan også komme i den situasjon at bare deler av et felt har overvintringsskader, og da havner de i et dilemma mellom å få redusert avling eller pløye ned og plante nytt.