Nærøy eneste språkkommune i fylket

Nærøy satser så mye på språk at de får bli med på regjeringas nye satsing.

Skolebøker FOTO: BJØRN TORE NESS  Foto: Bjørn Tore Ness

arkiv

KOLVEREID: Språkkommuner er del av regjeringens satsing Språkløyper - den nasjonale strategien for språk, lesing og skriving 2016-2019. Målet er å styrke barnehagens språkmiljø, og gjøre elever bedre til å lese og skrive. Nærøy kommune er den eneste nord-trønderske kommunen som får tilbud om å bli med på satsingen.

I alt søkte 48 kommuner og fire fylkeskommuner om å bli med på satsingen. Utdanningsdirektoratet har valgt ut 27 kommuner som blir språkkommuner i 2016 herav Nærøy kommune. 

Direktoratet har lagt vekt på at språkkommunene har en helhetlig satsing på språk, lesing og skriving i barnehager, skoler og videregående skoler. Om lag 30 millioner kroner er satt av til satsingen med språkkommuner.