Namsos ned - Vikna opp

61 flere personer i Namsos har fått seg arbeid siden april i fjor, mens i Vikna peker pila motsatt veg.

ULIKT: Namsos har nedgang i ledigheten på hele 33 prosent, mens Vikna sliter i motsatt ende av skalaen. 

arkiv

NAMSOS: Namsos har størst nedgang i ledigheten målt i antall, med 61 færre ledige i april i år sammenlignet med samme periode i fjor, viser tall fra Nav. Målt i prosent gir dette en nedgang på 33 prosent og en samlet ledighet på 1,9 prosent.

Vikna sliter

Størst ledighetsvekst målt i antall er det i Vikna, med 21 personer, tilsvarende 26 prosents økning.

For fjerde måned på rad går arbeidsledigheten i Nord-Trøndelag ned. Andelen helt ledige av arbeidsstyrken er nå på 2,5 prosent. Dette tilsvarer 1.708 personer, som er 168 færre enn på samme tid i fjor.

Ledigheten går ned i Nord-Trøndelag blant begge kjønn i alle aldersgrupper under 50 år. Spesielt blant ungdom under 19 år er det en vesentlig reduksjon i ledigheten, med 42 prosent for begge kjønn samlet sett. Kun blant personer over 60 år har ledigheten økt med 14 prosent, tilsvarende 17 personer.

Flere helsejobber

Fordelt på de bransjene som sysselsetter flest er det kun ledighetsøkning blant industriarbeidere, med to prosent. Ellers har ledigheten gått ned med 11 prosent innen helse, pleie og omsorg, bygg og anlegg, og reiseliv og transport. Innen butikk- og salgsarbeid er det åtte prosent færre ledige, mens serviceyrkene har en nedgang i ledigheten på 7 prosent.

- Bedre enn forventet

- Utviklingen er svært god og bedre enn forventet. Med unntak av enkelte bedrifter har nedgangen i norsk økonomi foreløpig ikke fått påvirke aktiviteten i Nord-Trøndelag i særlig stor grad. Tvert om nyter eksportindustrien fordeler av den svake krona, og det samme vil kunne gjelde for reiselivsnæringa i månedene som kommer. Vi ser også en tiltagende aktivitet i bygge- og anleggsbransjen, som er typisk for sesongen. Når det i tillegg er registrert over 800 ledige stillinger i april, tegner det et bilde med mange muligheter for arbeidssøkerne, sier Vegard Rydningen, fylkesdirektør i NAV Nord-Trøndelag.


Steinkjer, Stjørdal  og Verdal har en nedgang på henholdsvis 11, 12 og 13 prosent, mens Levanger har hatt en nedgang på 5 prosent.