Russ får sette opp partytelt

Flakseknusing tåles ikke når russen får lov til å sette opp partytelt.

RUSSEKLÆR: Russebuksa er et av symbolene irussefeiringa, og alle buksene er klare for 17 dagers festing.   Foto: MARTHE AMANDA VANNEBO

arkiv

RØRVIK: Rødrussen 2016 i Vikna har fått tillatelse til å sette opp telt og disponere grunn på Rausand, like ovenfor Byåsen.

Russen får dessuten lov til å bruke motorisert kjøretøy for å frakte utstyr til området under russefeiringa.

Det er naturstyret i Vikna som har fattet vedtaket med fire mot én stemme.

Rødrussen har også tidligere hatt «partytelt» i samme område under russefeiringa.

I vedtaket settes et krav om at søppel skal fjernes omgående og at flaskeknusing ikke skal forekomme.

Russen må dessuten samarbeide med naboene i området i forhold til aktiviteter.