Sparket politiet – fikk samfunnsstraff

Da mannen skulle kjøres heim av politiet på grunn av beruselse og ordensforstyrrelse, sparket han etter politibetjent og lensmann.

SAMFUNNSTRAFF: Ytternamdalingen i 20-årene ble sint i møtet med politiet. Nå er han dømt til 45 timer samfunnsstraff. 

arkiv

NÆRØY: Om kvelden 15. mai i fjor fikk politiet melding om at en mann i 20-årene hadde «gått rabiat i en leilighet» på en adresse i Nærøy.

Politiet rykket ut til stedet med blålys, iført uniform og med uniformert cellebil.


Slått i hodet


Da de kom fram til bopelen, så de at tiltalte sto ved innkjørselen til huset.

De kjente at det luktet alkohol av ham.

Like etter ble de vitner til at mannen som bodde på adressen slo tiltalte i hodet med en meter lang planke eller lekt av tre.

Tiltalte var tydelig redd. Lekten traff tiltalte i hodet, og knakk.

Politiet skilte tiltalte og mannen som bodde på adressen.

Tiltalte ble plassert i politiets cellebil. Politibetjenten så at tiltalte hadde et rødt merke i hodet etter slaget.

Lensmannen ble med mannen som bodde på adressen inn i leiligheten for å få klarhet i hva som hadde skjedd.

Han oppfattet at huseier ville «ta» tiltalte.

Leiligheten bar preg av at det hadde foregått et basketak innendørs.

Politiet besluttet at tiltalte skulle kjøres heim.

På veg dit stanset de for å informere tiltalte.

Politibetjenten gikk inn til tiltalte i cellerommet. Han var sint og gråt.

Han kom seg ut av bilen og var aggressiv mot politiet.

Situasjonen eskalerte raskt.

Politiet tok tak i tiltalte og la ham i bakken, for å sette på ham håndjern.

Mens dette foregikk lå alle tre på bakken. Idet politibetjenten skulle sette håndjern på tiltaltes venstre hånd, vred han seg fra mageleie og sparket flere ganger rundt seg.

Flere av sparkene traff politibetjenten på låret og ryggen. Videre spyttet han flere ganger mot politibetjenten og lensmannen, og traff lensmannen på klærne.

Politiet sprayet da tiltalte i ansiktet med pepperspray.

«Tiltalte reagerte da med en gang, og ble rolig og samarbeidsvillig», skriver retten i sin vurdering av skyldspørsmålet.


Erkjente seg ikke skyldig


Hovedforhandling ble holdt i Namdal tingrett 17. mars. Tiltalte møtte og erkjente seg ikke skyldig etter tiltalebeslutninga.

Retten mottok forklaring fra tre vitner.

Aktor la ned påstand om at tiltalte idømmes etter tiltalen til fengsel i 30 dager, med fradrag for varetekt med en dag – og ilegges saksomkostninger.

Forsvareren la ned påstand om at tiltalte frifinnes, subsidiært anses på mildeste måte og fritas for saksomkostninger.

Flertallet, bestående av meddommerne Kay Henki Knotten og Eva Antonsen, har kommet til at tiltaltes personlige forhold gir grunnlag for å fravike hovedregelen om ubetinget fengselsstraff.

Flertallet mener tiltalte bør få sjansen som ligger i samfunnsstraff,

Rettens mindretall, tingrettsdommer Helge Johan Kaasbøll, mener det ikke er omstendigheter i saken som tilsier unntak fra det klare utgangspunkt om ubetinget fengselsstraff. Hendelsen er typisk for denne type lovbrudd; tiltalte opptrådte irrasjonelt og aggressivt i beruset tilstand da politiet skulle kjøre han heim. Han traff med spark og spytt.

Mindretallet legger vekt på at tiltalte er straffedømt tre ganger tidligere, også for lovbrudd etter at han fylte 18 år.

Dommen er enstemmig når det gjelder skyldspørsmålet, og er avsagt under dissens når det gjelder straffespørsmålet.


Samfunnsstraff


Den unge mannen er dømt til 45 timer samfunnsstraff.

Gjennomføringstida settes til 120 dager og den subsidiære fengselsstraff til 30 dager, med fradrag for en dag for utholdt varetektsfengsel.